« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Novosedly - Souhlas s odstraněním stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

demolice VKT (1).pdf (145.81 kB)
" AGRO,družstvo Záhoří,Záhoří,DolníZáhoří 5,PSČ 39818 Záhoří IČO: 49 02 32 33,DIČ: CZ 49023233,www.agrozahorch,e-mail: info©agrozahori.cz
<br> Zápis u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl Dr <.>,vložka (3137 + - ' Zahájení demolice farmy pro odchov Telat 1.12.2022 až 21.3.2023 (dále jen "stavba") na pozemcích stavební parcely parc.č.103/1,104,102/1,102/2,102/3,101/1,100/1,100/2,98/1,98/2,98/3,96/1,96/2,99/1,99/2 & 97 v katastrálním území Chrastiny <.>
<br> Č.J.souhlasu s odstraněním stavby — MUPI/2022/60499
<br> Č.J.závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí — KUJCK 133120/2022
<br> Demolici bude provádět firma CELIN,divize Jihočeský kraj sro
<br> IČ: 02939118 / DIČ: CZOZ939118 E-mail: kra1chelin.cz/ tel.+420 703 828 333
<br> V Záhoří,22.11.2022
<br> / S pozd ravem ;
<br> XXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Předseda představenstva
<br> Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114,Písek
<br> Spis.zn.<.> : MUPI/2022/52203/Výst./Še Písek,dne: 14.11.2022 Č.j.: MUPI/2022/60499 Vyřizuje: XXXXX XXXXXX E—mailz libor.sedivy©mupisek.cz Tel-: XXXXXXXXX SOUHLAS s ODSTRANĚNÍM STAVBY
<br> Městský úřad Písek,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle š 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozděj ších předpisů (dále jen "stavební zákon"),posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle
<br> % 128 odst.1 a 2 stavebního zákona,které dne 07.10.2022 podal vlastník stavby
<br> AGRO,družstvo Záhoří,IČO 49023233,Dolní Záhoří č.p.5,398 18 Záhoří u Písku,kterého zastupuje CELIN,divize Jihočeský kraj s.r.o <.>,ICO 02939118,XXXXX XXXX,Albrechtice nad Vltavou č.p.XXX,398 16 Albrechtice nad Vltavou
<br> (dále jen "vlastni "),a na základě tohoto posouzení podle 5 128 odst.2 a 3 stavebního zákona á 5 180 odst.1 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu...

Načteno

edesky.cz/d/5791327

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz