« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Novosedly - Závazné stanovisko KUJCK 133120/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závazné_stanovisko.pdf (423.17 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> (dále jen „závazné stanovisko“)
<br> podle § 9a odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> I.POVINNÉ ÚDAJE
<br> Název záměru:
<br> Farma pro skot – Chrastiny
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Záměrem oznamovatele je vystavět ve stávajícím nefunkčním areálu pro chov 1 776 ks telat (408,5 DJ) v k.ú <.>
Chrastiny,určenému k demolici,2 nové produkční stáje pro dojnice s bezstelivovým ustájením – trojřadá stáj
s kapacitou 600 ks dojnic a dvouřadá stáj s kapacitou 300 ks dojnic.Součástí záměru bude také dojírna <,>
umístěná mezi oběma stájemi,sklad komodit,kafilerní box,3 sila na krmné směsi,2 skladovací jímky na odpadní
vody a kejdu s užitným objemem 2 x 6 500 m3,přečerpávací jímka na odpadní vody a kejdu o objemu 150 m3 <,>
šestikomorový neprůjezdný silážní žlab o rozměrech 125 x 40 m s jímkou na kontaminované dešťové vody
s kapacitou 150 m3 <.>
<br> Stav po realizaci záměru:
<br> Objekt Zástav (ks dojnic) Koeficient DJ
<br> SO 01 Trojřadá stáj pro dojnice 600 1,3 780
SO 02 Dvouřadá stáj pro dojnice 300 1,3 390
<br> Celkem 900 1 170
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu:
<br> Změna záměru ve smyslu § 4 odst.1 písm.c) zákona k bodu 69 „Zařízení k chovu hospodářských zvířat
s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti).“ kategorie II,přílohy č.1
k zákonu <.>
<br> Zařazení záměru:
kraj: Jihočeský
<br> obec: Dolní Novosedly
k.ú.: Chrastiny
<br>
<br>
Naše č.j.: KUJCK 133120/2022
<br> Sp.zn.: OZZL 75664/2022/ja...

Načteno

edesky.cz/d/5791326

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz