« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Novosedly - Zápis z veřejného projednání KUJCK 114405/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis_z_veřejného_projednání.pdf (248.19 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
Zápis
<br> z veřejného projednání dokumentace vlivů záměru „Farma pro skot - Chrastiny“ (dále též,<,> záměr")
na životní prostředí (dále jen,<,> veřejné projednání") podle ustanovení § 17 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),v platném znění (dále jen „zákon“),a § 3 vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č.453/2017 Sb <.>,o odborné způsobilosti a o úpravě některých
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška“)
<br> Místo a čas konání veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne 17.8.2022 od 15.30 hod.v zasedací místnosti společnosti AGRO,družstvo
Záhoří,Dolní Záhoří 5 <.>
<br> Řízení veřejného projednání:
Veřejné projednání řídila jako pověřená osoba dle § 3 odst.2 vyhlášky Ing.XXXX XXXXXXXX,zaměstnankyně
Krajského úřadu Jihočeského kraje,odboru životního prostředí,zemědělství a lesnictví (dále „krajský úřad“) <.>
<br> Předmět a cíl veřejného projednání:
Předmětem veřejného projednání bylo projednání dokumentace záměru zpracované dle přílohy č.4 zákona (dále
jen „dokumentace“) a vyjádření dotčených územních samosprávných celků,dotčených orgánů a veřejnosti
k dokumentaci <.>
Cílem veřejného projednání bylo projednat záměr „Farma pro skot - Chrastiny“ ve vztahu k posouzení vlivů
na životní prostředí ze všech podstatných hledisek <.>
<br> Účastníci veřejného projednání:
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
<br> - Ing.XXXX XXXXXXXX,oddělení IPPC a EIA,osoba pověřená řízením veřejného projednání
- Ing.XXXXXXX XXXXXXX,vedoucí oddělení IPPC a EIA
- Ing.XXXXX XXXXXXXXX,oddělení IPPC a EIA
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5791325

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz