« Najít podobné dokumenty

Obec Ježkovice - Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Drahanská vrchovina – návrh na r. 2023 – 2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ježkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Drahanská vrchovina – návrh na r. 2023 – 2025
Svazek obcí „Drahanská vrchovina" Se sídlem Luleč 33,683 03 Luleč IČO: 70954399
<br> Střednědobý výhled rozpočtu rok 2023 - 2025
<br> Návrh 2023 2024 ' 2025 příjmy \,Kč 466 000 466 000 466 000 Výdaje \,Kč_ _ _ 466 000 _ _ 466 000 ' 466 000 ítohoz— _ ' _ _ _ _ _ 5 3639 226 000 226 000 226 000 g 3726 240 000 240 000 240 000
<br> V roce 2023 budou výdaje na provoz svazku a kompostárnu.Čerpání na ÚD bude upravováno rozpočtovými opatřeními <.>
<br> V letech 2023 — 2025 nebudeme zapojovat dlouhodobé pohledávky.Čerpání úvěru by mohlo nastat při překlenování výdajů hrazených zposkytnutých
<br> dotací.1 A _ lng.XXXX XXXXXXXX.LI:“ __ ' předseda svazku úřední deska: elektronická ÚD: vyvěšeno dne: 25.11.2022 25.11.2022
<br> sňato dne:

Načteno

edesky.cz/d/5791139


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ježkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz