« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecní povahy.pdf (733.09 kB)
olascsštínůůg'“ ch.<.>.—dm.NUČEQE/j Píč/JML
<br> Delle: _ já!/& já)/_Í/ zrána/Čj;
<br>.* _ Uhl,—l/znak lil/_ é Ííťafúlt/ ! <,>
<br> Ministerstvo'zemědělství [][/(f “:_f/Ř.%j/h _ÝŽČIŽJ'Ý/f/
<br> Odbor hospodarske upravy a ochrany lesů
<br> MZE- 5964012022- 16212
<br> Spisová značka.: MZE-5964090224632
<br> o;.: mza—seemozz-m \\l\\l\|\|\\l\ \\ \\\|\\\\\\\\\\\\\\\\\\l\\l|\l\ Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D."nad "XXX
<br> Telefon: 221812272
<br> E-mail: Jiri.Bily©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 3.11.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve 'znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s s 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy,kterým se s účinností od 1.1.2023 měni opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.1711012020—MZE—16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-4989220214682 ze dne 14.9.2021 následovně: i.Zrušuje se bod 2.1.Dosavadní body 2.2.a 2.3.se označují jako body 2.1.a 2.2 <.>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.17110l2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020.ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-4989220214632 ze dne 14.9.2021,se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> |||.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 1.1.2023 <.>
<br> IV <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.j.1711012020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,ve znění opatření obecné povahy č.j.MZE-4989212021-16212 ze dne 14.9.2021 (dále jen „OOP“),k...

Načteno

edesky.cz/d/5791136

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz