« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - VV Rozhodnutí- vrtaná studna, společné povolení, odběr PV - Landovský, Benešová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Rozhodnutí- vrtaná studna, společné povolení, odběr PV - Landovský, Benešová
Strana 1 z 8 č.j.: 75366/2022/VH/LeHl
<br> MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> Komenského náměstí 61,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
Spis.zn.: 75366/2022/VH/LeHl
<br> Č.j.: 75366/2022/VH/LeHl
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXXXXXX,DiS.<,>
<br> Tel.: XXX 716 105
<br> E-mail: lenka.hlavacova@mb-net.cz
<br> Datum: 23.11.2022
<br>
Bakov nad Jizerou – Ing.XXXXX XXXXXXXXX,Zdeňka Benešová – vrtaná studna – společné povolení
<br> a povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný
<br> podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
<br> některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,místně příslušný vodoprávní úřad
<br> podle ustanovení § 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a dále
<br> jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm.d) a § 94j odst.1 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,žadatelům <,>
<br> jimiž jsou:
<br>
Jméno a příjmení: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Datum narození: XX.XX.XXXX
<br> Trvalý pobyt: 17.listopadu 1186,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
a
<br>
Jméno a příjmení: Zdeňka Benešová
<br> Datum narození: 28.02.1968
<br> Trvalý pobyt: U Stadionu 929,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
I <.>
<br> vydává povolení
<br>
podle ustanovení § 8 odst.1 písm.b) bod 1 vodního zákona k nakládání s podzemními vodami –
<br> k jejich odběru z HGR 4430 – Jizerská křída levobřežní,v kraji Středočeském,obci Bakov nad
<br> jIzerou,na pozemku parc.č.691/91 v k.ú.Bakov nad Jizerou,č.h.p.1-05-02-0720-0-00,útvar
<br> podzemních vod: 44300 Jizerská křída levobřežní,orientační souřadnice odběru (S-JTSK): X:
<br> 1003081.97; Y: 700252.01 <.>
<br>
Údaje o předmětu rozho...

Načteno

edesky.cz/d/5791101

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz