« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Pozvánka na 2. zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program_OZ_5. 12. 2022.pdf [0,04 MB]
Program
<br> Zasedání zastupitelstva obce Radotín konané v pondělí dne
<br> 5.12.2022 19:00 na obecním úřadě Radotín
<br> 1.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu2.Schválení programu3.Kontrola usnesení4.Projednání návrhu rozpočtu na rok 20235.Schválení rozpočtu na rok 20236.Inventarizace k 31.12.20227.Schválení dodatku ke smlouvě s Innogy Energie s.r.o.- a pověření starostky jejímpodpisem8.Schválení smlouvy s VaK Přerov o dodávce pitné vody a pověření starostky jejímpodpisem9.Projednání a schválení Smlouvy o odvádění odpadních vod10.Schválení reklamačního řádu kanalizace Radotín11.Schválení stočného s platností od 1.1.202312.Schválení pověření starostky ke schvalování rozpočtových opatření13.Schválení dodatku ke smlouvě s Ing.Markétou Doležalovou Pátkovou14.Projednání žádosti o finanční příspěvek spolku ProRadotín,z.s.15.Různé
V Radotíně 25.11.2022Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,v.r.starosta

Načteno

edesky.cz/d/5790749

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz