« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Pozvánka na 13. veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovinka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 198 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 13.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 30.9.2020 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 13.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení Rozpočtového opatření č.6
3.Schválení návrhu Smlouvy o střednědobém investičním úvěru,registrační číslo
<br> 99026973949 mezi obcí Bukovinka a Komerční bankou,a.s <.>,se sídlem Praha 1,Na
<br> Příkopě 33 čp.969,PSČ 114 07,IČO: 45317054,poskytnutého na financování projektu
<br> „Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince“ ve výši 10.200.000,- Kč
<br> 4.Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č <.>
JMK066802/20/OK mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
<br> „Obnova vybavení a prostor volnočasového centra v Bukovince“ ve výši 217.000,- Kč
<br> 5.Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č <.>
JMK065385/20/ORR mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
<br> „Kulturní léto v Bukovince 2020“ ve výši 61.000,- Kč
<br> 6.Schválení Záměru obce Bukovinka směnit pozemky – část pozemku ve vlastnicí obce
Bukovinka p.č.314/22 o výměře 35 m2 – ostatní plocha,ostatní komunikace,za část
<br> pozemku p.č.1/10 o výměře 49 m2,orná půda
<br> 7.Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout darem část nemovitosti – část pozemku p <.>
č.286/45 o výměře 9 m2 – trvalý travní porost
<br> 8.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - přízemí
9.Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
<br> Bukovina ve výši 108.150,- Kč – regenerace vrtu HB-2a
<br> 10.Schválení Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou
farností Křtiny o prodloužení čerpání veřejné finanční podpory na rok 2020
<br> 11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr
<br>
<br>
<br> V Bukovince dne 18.9.2020
<...
Pozvánka na 13. veřejné zasedání Velikost: 198 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 13.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 30.9.2020 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 13.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení Rozpočtového opatření č.6
3.Schválení návrhu Smlouvy o střednědobém investičním úvěru,registrační číslo
<br> 99026973949 mezi obcí Bukovinka a Komerční bankou,a.s <.>,se sídlem Praha 1,Na
<br> Příkopě 33 čp.969,PSČ 114 07,IČO: 45317054,poskytnutého na financování projektu
<br> „Přístavba budovy mateřské školy v Bukovince“ ve výši 10.200.000,- Kč
<br> 4.Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č <.>
JMK066802/20/OK mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
<br> „Obnova vybavení a prostor volnočasového centra v Bukovince“ ve výši 217.000,- Kč
<br> 5.Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č <.>
JMK065385/20/ORR mezi obcí Bukovinka a Jihomoravským krajem na realizaci akce
<br> „Kulturní léto v Bukovince 2020“ ve výši 61.000,- Kč
<br> 6.Schválení Záměru obce Bukovinka směnit pozemky – část pozemku ve vlastnicí obce
Bukovinka p.č.314/22 o výměře 35 m2 – ostatní plocha,ostatní komunikace,za část
<br> pozemku p.č.1/10 o výměře 49 m2,orná půda
<br> 7.Schválení Záměru obce Bukovinka přijmout darem část nemovitosti – část pozemku p <.>
č.286/45 o výměře 9 m2 – trvalý travní porost
<br> 8.Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt - přízemí
9.Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
<br> Bukovina ve výši 108.150,- Kč – regenerace vrtu HB-2a
<br> 10.Schválení Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou
farností Křtiny o prodloužení čerpání veřejné finanční podpory na rok 2020
<br> 11.Diskuse
12.Usnesení
13.Závěr
<br>
<br>
<br> V Bukovince dne 18.9.2020
<...

Načteno

edesky.cz/d/5790526

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz