« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Bukovinka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 206 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 16.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 10.3.2021 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 16.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2020
3.Zpráva ve zkráceném rozsahu o výsledku finančních kontrol za rok 2020 – na vědomí
4.Schválení inventur obce Bukovinka k 31.12.2020
5.Schválení inventur Mateřské školy Bukovinka k 31.12.2020
6.Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově
<br> v Bukovince – hrobové místo č.44,řada nahoře podél plotu
<br> 7.Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020 – na vědomí
<br> 8.Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 61.691,85 Kč – frekvenční měnič,úprava instalace stanice - na běžný
<br> účet obce Bukovinka
<br> 9.Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou farností
Křtiny na poskytnutí finanční dotace na volnou rekonstrukci křtinských varhan ve výši
<br> Kč 20.000,-
<br> 10.Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Českým svazem včelařů,ZO
Křtiny,na poskytnutí finanční dotace na léčiva,vzdělávání členů,nákup vybavení pro
<br> organizaci a desinfekční prostředky ve výši Kč 7.000,-
<br> 11.Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Svazem tělesně postižených
ČR,MO Křtiny,na poskytnutí finanční dotace na kulturu,poznávací zájezdy <,>
<br> rekondiční pobyty,životní jubilea,ve výši Kč 5.000,-
<br> 12.Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Život na kolech na
poskytnutí finanční dotace na organizaci dětského cyklistického závodu Bukolka 2021
<br> ve výši Kč 15.000,-
<br> 13.Schválen...
Pozvánka na 16. veřejné zasedání Velikost: 206 kB
1
<br>
<br> Pozvánka na 16.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovinka
<br> konané dne 10.3.2021 v 18 hod v zasedací místnosti
<br> Společenského domu v Bukovince
<br>
<br>
<br> Starosta obce Bukovinka tímto svolává 16.veřejné zasedání zastupitelstva obce a současně zve
<br> na toto zasedání veřejnost <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> 1.Zpráva o činnosti ZO
2.Schválení hospodaření společného vodovodu Bukovinka – Bukovina za rok 2020
3.Zpráva ve zkráceném rozsahu o výsledku finančních kontrol za rok 2020 – na vědomí
4.Schválení inventur obce Bukovinka k 31.12.2020
5.Schválení inventur Mateřské školy Bukovinka k 31.12.2020
6.Schválení Záměru obce Bukovinka o výpůjčce hrobového místa na místním hřbitově
<br> v Bukovince – hrobové místo č.44,řada nahoře podél plotu
<br> 7.Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2020 – na vědomí
<br> 8.Schválení převodu finančních prostředků ze společného účtu vody Bukovinka –
Bukovina ve výši 61.691,85 Kč – frekvenční měnič,úprava instalace stanice - na běžný
<br> účet obce Bukovinka
<br> 9.Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Římskokatolickou farností
Křtiny na poskytnutí finanční dotace na volnou rekonstrukci křtinských varhan ve výši
<br> Kč 20.000,-
<br> 10.Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Českým svazem včelařů,ZO
Křtiny,na poskytnutí finanční dotace na léčiva,vzdělávání členů,nákup vybavení pro
<br> organizaci a desinfekční prostředky ve výši Kč 7.000,-
<br> 11.Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a Svazem tělesně postižených
ČR,MO Křtiny,na poskytnutí finanční dotace na kulturu,poznávací zájezdy <,>
<br> rekondiční pobyty,životní jubilea,ve výši Kč 5.000,-
<br> 12.Schválení Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bukovinka a spolkem Život na kolech na
poskytnutí finanční dotace na organizaci dětského cyklistického závodu Bukolka 2021
<br> ve výši Kč 15.000,-
<br> 13.Schválen...

Načteno

edesky.cz/d/5790524

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz