« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovinka - Veřejné projednání návrhu ÚP Bukovina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovinka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Velikost: 182 kB
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
<br> oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
<br> pracoviště: nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
<br>
<br>
<br>
dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
SSMBK35029/20
19-SÚ/Ře -
35029/2019-
SÚ/Ře
<br> SMBK 55005/2020/SÚ/Ře
<br> Naše čj.: MBK 20493/2021
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.arch.Zita Řehůřková
<br> Tel.: 516 775 712
<br> E-mail: rehurkova@blansko.cz
<br> ID XXX.schránky: ecmbXXX
<br>
<br> Datum: XX.04.2021
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP
BUKOVINA A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ
Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad Městského úřadu v
Blansku,jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst.1,zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v platném znění,který vede
podle §52 stavebního zákona a §172 zákona č.500/2004 Sb.(dále jen „správní řád“) řízení o
vydání návrhu Územního plánu Bukovina (dále jen „ÚP“),oznamuje veřejnou vyhláškou konání
veřejného projednání návrhu ÚP a vyhodnocení vlivu ÚP Bukovina na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Veřejné projednání návrhu ÚP Bukovina a vyhodnocení vlivu ÚP Bukovina na udržitelný
rozvoj území se uskuteční ve středu 02.06.2021 v 17h v budově Základní školy v Bukovině
č.p.66 za účasti zástupce zpracovatele,který provede odborný výklad <.>
<br> Návrh ÚP Bukovina byl zpracován na základě zadání,které bylo schváleno Zastupitelstvem obce
Bukovina dne 09.12.2019,usnesením č.88/8/2019.Návrh ÚP Bukovina byl upraven podle
„Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Bukovina“,které zpracoval Pořizovatel
(oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad Městského úřadu v
Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po společném jednání o návrhu ÚP,konaném dne
16.12.2020.Rovněž bylo zpracováno vyhodnocení vlivu ÚP Bukovina na udržitelný rozvoj území <.>
Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulač...
Veřejné projednání návrhu ÚP Bukovina Velikost: 182 kB
MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO
odbor stavební úřad
<br> oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
nám.Svobody 32/3,678 01 Blansko
<br> pracoviště: nám.Republiky 1316/1,678 01 Blansko
<br>
<br>
<br>
dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
SSMBK35029/20
19-SÚ/Ře -
35029/2019-
SÚ/Ře
<br> SMBK 55005/2020/SÚ/Ře
<br> Naše čj.: MBK 20493/2021
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.arch.Zita Řehůřková
<br> Tel.: 516 775 712
<br> E-mail: rehurkova@blansko.cz
<br> ID XXX.schránky: ecmbXXX
<br>
<br> Datum: XX.04.2021
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP
BUKOVINA A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ
Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad Městského úřadu v
Blansku,jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst.1,zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) v platném znění,který vede
podle §52 stavebního zákona a §172 zákona č.500/2004 Sb.(dále jen „správní řád“) řízení o
vydání návrhu Územního plánu Bukovina (dále jen „ÚP“),oznamuje veřejnou vyhláškou konání
veřejného projednání návrhu ÚP a vyhodnocení vlivu ÚP Bukovina na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Veřejné projednání návrhu ÚP Bukovina a vyhodnocení vlivu ÚP Bukovina na udržitelný
rozvoj území se uskuteční ve středu 02.06.2021 v 17h v budově Základní školy v Bukovině
č.p.66 za účasti zástupce zpracovatele,který provede odborný výklad <.>
<br> Návrh ÚP Bukovina byl zpracován na základě zadání,které bylo schváleno Zastupitelstvem obce
Bukovina dne 09.12.2019,usnesením č.88/8/2019.Návrh ÚP Bukovina byl upraven podle
„Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Bukovina“,které zpracoval Pořizovatel
(oddělení územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad Městského úřadu v
Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po společném jednání o návrhu ÚP,konaném dne
16.12.2020.Rovněž bylo zpracováno vyhodnocení vlivu ÚP Bukovina na udržitelný rozvoj území <.>
Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulač...

Načteno

edesky.cz/d/5790523

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovinka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz