« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Návrh rozpočtu 2023+střednědobý výhled Svazek Domažlicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh - výhled 2024-2025.pdf
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Domažlicko
v letech 2024 - 2025 v Kč
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
<br> Výhled rozpočtu
<br> 2024
<br> Výhled rozpočtu
<br> 2025
<br> PŘÍJMY třída
<br> Daňové příjmy 1 0 0 0
<br> Nedaňové příjmy 2 101 000 1 000 1 000
<br> Kapitálové příjmy 3 0 0 0
<br> Přijaté transfery 4 980 000 985 000 985 000
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 081 000 986 000 986 000
<br> Financování 8 0 114 000 114 000
<br> VÝDAJE
<br> Běžné výdaje 5 1 081 000 1 100 000 1 100 000
<br> Kapitálové výdaje 6 0 0
<br> Celkem 1 081 000 1 100 000 1 100 000
<br> Splátky úvěru 8 0 0 0
<br> CELKEM VÝDAJE 1 081 000 1 100 000 1 100 000
<br> ing.XXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
bez názvu
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Domažlicko
v letech 2024 - 2025 v Kč
<br> Návrh rozpočtu
<br> 2023
<br> Výhled rozpočtu
<br> 2024
<br> Výhled rozpočtu
<br> 2025
<br> PŘÍJMY třída
<br> Daňové příjmy 1 0 0 0
<br> Nedaňové příjmy 2 101 000 1 000 1 000
<br> Kapitálové příjmy 3 0 0 0
<br> Přijaté transfery 4 980 000 985 000 985 000
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 081 000 986 000 986 000
<br> Financování 8 0 114 000 114 000
<br> VÝDAJE
<br> Běžné výdaje 5 1 081 000 1 100 000 1 100 000
<br> Kapitálové výdaje 6 0 0
<br> Celkem 1 081 000 1 100 000 1 100 000
<br> Splátky úvěru 8 0 0 0
<br> CELKEM VÝDAJE 1 081 000 1 100 000 1 100 000
<br> ing.XXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> Vyvěšeno:
<br> Sejmuto:
Návrh rozpočtu 2023.pdf
NÁVRH ROZPOČET 2023 - SVAZEK DOMAŽLICKO
P ří j m y v Kč
<br> odd§ pol <.>
<br> Rozpočet 2022 po
<br> úpravě
<br> Očekávané plnění
<br> 12/2022 Rozpočet 2023
<br> Neinvestiční přijaté transféry 957 000,00 889 000,00 980 000,00
<br> 4121 Neinv.Přijaté transféry od obcí čl.příspěvky 717 000,00 739 000,00 740 000,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 240 000,00 150 000,00 240 000,00
<br> Nedaňové příjmy 164 500,00 37 140,00 101 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch 3 000,00 0,00 0,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 146 000,00 18 000,00 100 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 7 700,00 11 290,00 0,00
<br> 3429 Ostatní zájimová činnost a rekreace 6 800,00 6 850,00 0,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 1 121 500,00 926 140,00 1 081 000,00
<br> F i n a n c o v á n í v Kč
<br> odd§ pol <.>
<br> Rozpočet 2022 po
<br> úpravě
<br> Očekávané plnění
<br> 12/2022 Rozpočet 2023
<br> 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků 515 500,00 260 660,00 0,00
<br> CELKEM 515 500,00 260 660,00 0,00
<br> V ý d a j e v Kč
<br> odd§ pol <.>
<br> Rozpočet 2022 po
<br> úpravě
<br> Očekávané plnění
<br> 12/2022 Rozpočet 2023
<br> Skupina 2- Průmyslová a ostatní odvětví 710 000,00 358 400,00 400 000,00
<br> 2143 Cestovní ruch 250 000,00 248 400,00 100 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 310 000,00 10 000,00 0,00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 100 000,00 300 000,00
<br> Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo 922 000,00 825 300,00 676 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 692 000,00 633 900,00 581 000,00
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek - Herštejn 10 000,00 3 000,00 5 000,00
<br> 3429 Ostatní zájimová činnost a rekreace 120 000,00 107 800,00 80 000,00
<br> 3742 Chráněné části přírody - Lučina 10 000,00 600,00 5 000,00
<br> 3900 Ostatní činn.souv.se služ.pro obyvatel - Čerchov 10 000,00 0,00 5 000,00
<br> 4377 Sociálně terapeutické dílny 80...

Načteno

edesky.cz/d/5790148

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz