« Najít podobné dokumenty

Obec Janůvky - Program zasedání zastupitelstva v obci Janůvky 3.12.2022  Vyvěšeno: 25.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STÁHNOUT Progr...ůvky.pdf
Starosta obce Janůvky podle § 91 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve zněm' pozdějších předpisů
<br> svolává
<br> Zasedání Zastupíteistva o-Dce janůvky,kol
nané dne 2.12.2022 v 16:00 hod.v zasedací
<br> místnosti obecniho úřadu <.>
<br> Program zasedání:
<br> 1__ Za_háÉÉi_ELí_ a_ pĚi_vít_á_ní 7_a_st}_Tpít.el_ů a_ Qbča_t}ů
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
3.Seznámení zastupitelstva s programem zasedání a jeho schválem' <.>
4.Seznámení se zápisem č.5 z,ustavujícflo zasedání zastupitelstva ze dne 21.10.2022
5.Schválení rozpočtu na rok 2023 <.>
6.Schválení= stíednédobé-ho výhledu na roky 2024-2026 <.>
7.Schváleni' 6.rozpočtového opatření <.>
8.Revize údajů katastru nemovitostí <.>
9.Rekonstrukce místních komunikací v roce 2023.Smlouva o dflo <.>
<br> 1Q.St=EEOÉFeE±Í d!É ±p*tíeEr±Hť a č±enT± intFeEt=rizač`ní kežĚ!±se <.>
11.Poškození odpočinkového posezem' v prostoru hlavní vozovky nad Langerovými <.>
12.Hřiště -terénní úpravy pozemku č.p.1135 v k.ú.Janůvky <.>
13.DČOV: Zpráva z -dohlídky <.>
14.Zimní opatření <.>
15.Oblastní Charita Polička <.>
16.Vánoční besídka <.>
17.Diskuze,připomínky občanů,zastupitelů k projednávanému programu <.>
18.Usneseni' zastupitelstva <.>
19.ZáTÝ.ěř,s€čLnÉu~v'eříEÍpříš+dTE3zčEsedá-í-Ézas€+dp#EEstTVTa <.>
<br> 083%#JN#X##5
tz-_==___r+r + 4,1+\+,+vy`rcycmu.z:Ů.||.z:uz:z:
<br> Sejmuto: 3.12.<.> 2022
<br> Starosta obce Janůvkv: Antom'n Skácel ť/#"ý ď-

Načteno

edesky.cz/d/5790041

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz