« Najít podobné dokumenty

Obec Dřevěnice - Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřevěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-rozpoctu-obce-na-rok-2023.xlsx
List1
NÁVRH ROZPOČTU OBCE DŘEVĚNICE NA ROK 2023
<br> 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 1,147.30
Financování celkem 1,147.30
<br> Třída 1 - DAŃOVÉ PŘÍJMY 3,995.40
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,085.00
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1.30
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 285.00
PŘÍJMY CELKEM 5,366.70
Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2,116.00
Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4,398.00
VÝDAJE CELKEM 6,514.00
fin092022.pdf
Licence: DESA XCRGBA1A / A1A (18082022 / 202209090956)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> **********   konsolidace na úrovni vykazující jednotky   **********
<br> sestavený k  9 / 2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX X XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec  Dřevěnice 
č.p. 56
<br> 50713  Dřevěnice
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 704 500,00  704 500,00  496 522,98 
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 31 600,00  31 600,00  41 252,09 
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 75 200,00  75 200,00  99 310,96 
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 742 400,00  742 400,00  814 011,36 
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.  223 820,00  223 820,00 
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 223 800,00  1 786 610,00  1 681 063,86 
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.    6 201,90 
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 5 250,00  5 250,00  4 500,00 
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu 10 500,00  10 500,00  2 000,00 
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 198 000,00  198 000,00  166 160,00 
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 4 200,00  4 200,00  3 430,00 
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her     25 249,66 
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 559 200,00  559 200,00  349 049,72 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 44 500,00  44 500,00  63 002,48 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 70 500,00  70 500,00  52 875,00 
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů   126 703,00  126 703,00 
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů   9 200,00   
0000 4222 Investiční přijaté ...

Načteno

edesky.cz/d/5789858

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřevěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz