« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Rady_energie_manuál ministerstva průmyslu a obchodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1107162828_1_Doporučení ke kontraktaci elektřiny a plynu_MPO_MMR_ÚOHS.pdf (154.91 kB)
Doporučení MPO,MMR a ÚOHS ke kontraktaci elektřiny a plynu pro rok 2023 pro
<br> veřejné zadavatele
<br>
<br> Následující text reaguje na nastalou situaci a řadu dotazů týkající se zajištění dodávek elektřiny a plynu
<br> pro příští rok <.>
<br>
<br> Východiska
<br> Nákup energií je veřejnou zakázkou a zadavatel musí postupovat podle zákona.V zákoně č.134/2016
<br> Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) není
<br> ukotvena výjimka z postupu v zadávacím řízení,zákon také neobsahuje speciální postupy pouze pro
<br> nákup energií <.>
<br>
<br> Situace:
<br> 1) Zadavateli skončí stávající smlouva k 31.12.2022 a dosud nepodnikl žádné kroky k uzavření
<br> smlouvy podle ZZVZ
<br> Zadavatel použije standardní proces zadávání.Pro nákup energií lze využít
<br> - nákup prostřednictvím komoditních burz,který zákon výslovně umožňuje,jde o formalizovaný
<br> postup v jednacím řízení bez uveřejnění <,>
<br> - otevřené řízení,kde je možno pro hodnocení využít elektronickou aukci <,>
<br> - jakýkoli jiný standardní postup v zadávacím řízení podle zákona <.>
<br> Doporučení
<br> A.Doporučujeme v současné chvíli řešit pouze zajištění dodávek na rok 2023 a
<br> neuzavírat smlouvy na rok 2024 či delší období <.>
<br> Doporučujeme řešit pouze období,po které je cena elektřiny a plynu zastropována nařízením
<br> vlády č.298/2022 Sb <.>,o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.Pokud by
<br> zadavatel vysoutěžil fixní cenu i na další roky,pak hrozí (pokud by si to neošetřil
<br> prostřednictvím výhrady pro případ poklesu ceny na trhu),že bude platit cenu vyšší i v
<br> případě,kdy cena tržní bude již nižší.Lze případně také doporučit možnost stanovit ve
<br> smlouvě možnost výpovědi smlouvy ze strany zadavatele s krátkou výpovědní lhůtou <.>
<br> B.Doporučujeme všem subjektům,aby si pro rok 2023 vysoutěžili dodavatele s cenou na
<br> principu SPOT + X <.>
<br> Parametr X představuje přirážku kryjící náklady obcho...
priloha_1107162828_2_Manuál_úspory_veřejné budovy_domácnosti (1).pdf (909.03 kB)
Jak můžeme šetřit energie
ve veřejných budovách
<br> 1.Začněte sběrem dat.Zjistěte základní informace o objektech,které spravujete <.>
Zvažte zavedení energetického managementu <.>
<br> 2.Zapojte své zaměstnance,změna začíná u každého z nás <.>
Vzdělávejte zaměstnance o energeticky úsporném chování <.>
<br> 3.Významné úspory jsou ve vytápění.Nainstalujte termostaty a nastavte teplotu,které se pohybuje
kolem 20° C.Každý stupeň dolů Vám ušetří minimálně 5 % nákladů.Velkých úspor lze docílit
i kontrolou času,kdy vytápíte <.>
<br> 4.Základem efektivního letního chlazení kanceláří je vhodné zastínění oken.Zároveň by nemělo
docházet k nadměrnému ochlazování místností.Ideální,jak z hlediska energetického,tak ze
zdravotního,je udržovat rozdíl mezi teplotou chlazeného interiéru a okolí budovy v rozmezí do 5 °C <.>
<br> 5.Vyměňte neúsporné žárovky za jejich LED alternativy,které využívají až o 90 % méně energie <.>
Zhasínejte XXXXXX v nevyužívaných prostorech a na chodbách.Vhodnou dlouhodobou
prevencí může být i pořízení pohybových čidel <.>
<br> 6.Pořiďte si energeticky úsporné spotřebiče a informujte zaměstnance o jejich úsporném využívání <.>
<br> 7.Zvažte rekonstrukci budovy.Komplexní renovací zahrnující zejména zateplení obálky <,>
výměnu oken,instalace moderního zdroje vytápění můžete dosáhnout snížení
ročních nákladů na provoz až o 50 % <.>
<br> 8.Požádejte si na rekonstrukci budov a veřejného osvětlení o dotaci.Pro prvotní konzultaci využij
bezplatných služeb konzultačních středisek EKIS nebo mobilních energetických konzultantů
M-EKIS.Experti v oblasti energetiky Vám poradí od výběru úsporného osvětlení <,>
správné vytápění,plánování rekonstrukce až po velké projekty energeticky úsporných staveb <.>
Pomohou také s dotacemi,tvorbou dotační žádosti i další administrativou pro získání dotace <.>
<br> 9.Připravte si projektovou dokumentaci.Program EFEKT poskytuje dotaci na předprojektovou
přípravu dokumentů jako vstupní studie potenciálu energetických úspor nebo přípra...
priloha_1107162828_3_Rady_s_energiemi_nová_služba_zdarma.pdf (187.72 kB)
Rady s energiemi na objednávku.Novou službu nabízí odborníci spolupracující s MPO
<br> Úsporná opatření mohou pomoci domácnostem,podnikům i obcím omezit dopady vysokých cen energií <.>
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nabízí možnost si nechat zdarma v této oblasti poradit.Tuto
<br> službu poskytují kvalifikovaní energetičtí odborníci sdružení pod značku EKIS.Jejich služby navíc MPO nově
<br> rozšiřuje tak,aby tito konzultanti mohli po domluvě s představiteli obcí vyjet přímo za občany a rady
<br> ohledně energií tak poskytovat na více místech po celé republice <.>
<br> České domácnosti spotřebovávají v průměru o 20 procent energií více,než jaký je průměr v rámci EU a mají
<br> dokonce třetí nejvyšší spotřebu v EU na vytápění.To znamená,že právě v oblasti energetických úspor
<br> a rozumného snižování spotřeby spočívá velký potenciál české energetiky,jak se postavit současné krizi
<br> způsobené ruským zneužíváním energetiky jako zbraně <.>
<br> „Úspory energií pomáhají snižovat účty za energie napřímo,ale nižší spotřeba energie tlačí také na pokles cen
<br> energií na světových trzích.Úspory energie jsou důležité samozřejmě také z hlediska zajištění dostatečných
<br> zásob plynu po celou zimu.Proto je naším cílem poskytnout veřejnosti v oblasti úspor energií maximální
<br> podporu,“ říká ministr průmyslu a obchodu XXXXX XXXXXX s tím,že právě bezplatné služby energetických
<br> specialistů jsou jedním z jejích forem.Celkem je v této poradenské síti MPO sdruženo 224 odborníků
<br> z 36 měst <.>
<br> „Odborníci dokáží domácnostem,ale i firmám či obcím poradit s nejrůznějšími opatřeními – od výběru
<br> úsporného osvětlení,přes správné vytápění a plánování rekonstrukce až po velké projekty energeticky
<br> úsporných staveb.Pomohou také s dotacemi,tvorbou dotační žádosti i s další administrativou pro získání
<br> dotace.Nově také bezplatně připraví návrh energetických opatření,“ říká ministr Síkela <.>
<br> Novinkou je také to,že tito odborníci nyní mohou po...

Načteno

edesky.cz/d/5789682

Meta

Veřejná zakázka   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz