« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Zápis a usnesení 22.11.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis a usnesení 22.11.2022
Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rovná1 konaného dne 22.Iistopadn 2022 v zasedací místnosti obce Rovná
<br> Zasedání zahájila starostka XXXX XXXX XXXXXXXXX Přítomni: dle prezenční listiny
<br> Omluven: O
<br> Neomluven: ()
<br> Začátek: 17:30
<br> Předsedající :
<br> Dámy a pánové <,>
<br> vítám Vás na dnešním veřejném zasedání Zastupitelstva obce Rovná.Dnešní jednání bylo řádně svoláno & vyhlášeno a dle prezenční listiny (Příloha č.2) jsou přítomni všichni zastupitelé obce <.>
<br> Zastupitelstvo je tedy usnášení schopne <.>
<br> Návrh předsedajícího: Ověřovatelé: XXX XXXXX XXXXXXX a XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX Zapisovatel: paní XXXXXX XXXXXXXXX Pro: X proti: X - zdržel se: X návrh byl přijat
<br> Č.usneseni 79/11/2022
<br> ZO schvaluje ověřovatele: XXXX XXXXX Parůžka a pana Nikolaje Tomačinskéh a zapisovatele paní Dagmar Polcarnvou
<br> Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 1) Úvod
<br> 2) Kontrola usnesení
<br> 3) Inventury za rok 2022 — plán inventur
<br> 4) Valná hromada Sokolovské vodárenské s.r.o.a VSMOS 15.12.2022
<br> 5) Návrh rozpočtu obce Rovná na rok 2023
<br> 0) Žádost o udělení výjimky z počtu žáků zs,MŠ a ŠD Rovná
<br> 7) Zmocnění starostky obce ke schvalování a provádění rozpočtového opatření 8) Změna členů finančního a kontrolního výboru
<br> 9) Dočasné ubytování v nebytovém prostoru
<br> 10) Výběrové řízení na opravu havarijního stavu schodiště a opěrných zdí u PD č.5,6 11) Rozpočtové opatření č.3/2022
<br> 12) Žádosti (prodej,pronájmy)
<br> 13) Závěr Pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1 návrh byl přijat
<br> Č.usneseni 80/11/2022 ZO schvaluje program jednání tak,jak byl vyvěšen na úřední desce.Pro: 8 proti: 0 zdržel se: [
<br> Ověřovatelé zápisu ze zasedání konaného dne 21.10.2022 konstatujt že zápis z minulého zasedání byl vyhotoven podepsán ověřovateli zápisu,nebyla proti němu vznesena připomínka aje uložen na obecním úřadu <.>
<br> ZO souhlasí s výše poskytnutými informacemi & berou je na vědomí <.>
<br> Návrh předsedajícího:
<br> ZO schvaluj...

Načteno

edesky.cz/d/5789628

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz