« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Návrh rozpočtu na rok 2023 Obec Horní Bojanovice a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 Obec Horní Bojanovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-strednedobeho-rozpoctoveho-vyhledu-2024-2025-896f5.pdf
2024 2025
<br> Třída 1 Daňové příjmy 9 500 000 10 000 000
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 500 000 500 000
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy (pozemky) 0 0
<br> Třída 4 Dotace 37 000 000 37 000 000
<br> 47 000 000 47 500 000
<br> Třída 8 Pořízení úvěru 8113 22 000 000 22 000 000
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 22 000 000 22 000 000
<br> 69 000 000 69 500 000
<br> Třída 5 Běžné (neinvestiční ) výdaje 7 000 000 7 000 000
<br> Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 60 000 000 60 000 000
<br> 67 000 000 67 000 000
<br> Splátka úvěru-výstavba ČOV+splaškové kanalizace 8124 2 000 000 2 500 000
<br> 2 000 000 2 500 000
<br> VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ CELKEM 69 000 000 69 500 000
<br> Úvěr na výstavbu ČOV+ splaškové kanalizace v hodnotě 70.000.000,- Kč bude obec H.Bojanovice splácet po dobu 20 let <.>
<br> Vyvěšeno na ÚD: 25.11.2022
<br> Sňato z ÚD: 14.12.2022
<br> Vyvěšeno v elektronické podobě: 25.11.2022
<br> Sňato: 14.12.2022
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 - 2025
<br> OBEC HORNÍ BOJANOVICE
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM
<br> Roky
navrh-rozpoctu-na-rok-2023-22df5.pdf
Oddíl
<br> paragraf
Název
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> 2022
<br> (v Kč)
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2022
<br> (v Kč)
<br> Skutečné plnění
<br> 2022
<br> (v Kč)
<br> Rozpočet
<br> 2023
<br> (v Kč)
<br> Příjmy bez ODPA 9 535 100,00 9 836 900,00 10 373 504,09 9 535 100,00
<br> 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.80 000,00 80 000,00 49 116,50 80 000,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 7 900,00 7 900,00 7 902,00 7 900,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 1 000,00 1 000,00 1 120,00 1 000,00
<br> 3341 Rozhlas a televize 0,00 0,00 7 225,89 0,00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 45 000,00 45 000,00 69 103,86 45 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,círví a sděl.prostředků 2 000,00 2 000,00 2 180,00 2 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 000,00 10 000,00 15 799,78 10 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 60 000,00 60 000,00 46 500,00 60 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 20 000,00 20 000,00 50 059,67 40 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 0,00 0,00 438,31 0,00
<br> 3632 Pohřebnictví 0,00 0,00 3 793,00 0,00
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6 433 000,00 6 433 000,00 6 467 015,00 50 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 30 000,00 30 000,00 39 694,00 30 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50 000,00 50 000,00 173 304,77 100 000,00
<br> 4354 Chráněné bydlení 139 800,00 139 800,00 122 980,75 178 000,00
<br> 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 0,00 16 800,00 16 800,00 0,00
<br> 6171 Činnost místní správy 600,00 600,00 22 706,38 600,00
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 0,00 5 281,46 0,00
<br> 16 414 400,00 16 908 000,00 17 649 525,46 10 139 600,00
<br> položka
<br> 8115 Financování - přebytek z roku 2022 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00
<br> 14 139 600,00
<br> Vyvěšeno v elektronické podobě : 25.11.2022
<br> Sňato : 14.12.2022
<br> NÁVRH ROZPOČTU OBCE HORNÍ BOJANOVICE NA RO...

Načteno

edesky.cz/d/5789469

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz