« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Lipová na rok 2023
Obec Lipová,učo 00254045
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele,rok 2023
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Orgl vzestupně,Org2 vzestupně
<br> KEO4 1.105 UROZO
<br> Rozpočet- závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> PŘÍJMY XXX XXX Nst Zdr Uz orgz Název Kč Z toho Bez paragrafu 16 919 000,00 2310 Pitná voda 400 000,00 3612 Bytové hospodářství 170 000,00 3613 Nebytové hospodářství 90 000,00 3632 Pohřebnictví 2 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 173 000,00 3725 Využívání a zneškodňování 150 000,00 6171 Činnost místní správy 70 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 26 000,00 PŘÍJMY celkem: 13 000 000100 VÝDAJE XXX XXX Nst Zdr Uz orgz Název Kč z toho XXXX Silnice 4 000 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 500 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000,00 2310 Pitná voda 2 350 000,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a 2 685 000,00 2339 Záležitosti vodních toků a 420 000,00 3113 Základní školy 718 000.00 3314 Činnosti knihovnické 63 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 13 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a 520 000,00 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 255 000,00 3419 Ostatní sportovní činnost 195 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00 3612 Bytové hospodářství 35 000,00 3631 Veřejné osvětlení 860 000,00 3632 Pohřebnictví 155 000,00 3635 Územní plánování 100 00000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde 985 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 000 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných 300 000,00 3725 Využívání a zneškodňování 450 000,00 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 60 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 873 000,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a 10 000,00 5213 Krizová opatření 8 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 50 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 050 000,00 6118 Volba prezidenta ...

Načteno

edesky.cz/d/5789464

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz