« Najít podobné dokumenty

Obec Lipová (Cheb) - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lipová na roky 2024 až 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lipová (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Lipová na roky 2024 až 2026
Obec Lipová,IČ: 00254045 Cheb 350 02
<br> Lipová 130
<br> Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu OBCE LIPOVÁ na roky 2024 - 2026
<br> v souladu s ustanovením 53 zákona č.250/20008b <.>,o rozpočtových
<br> strana: sumárně dle položek
<br> 1
<br> pravidlech územních rozpočtů
<br> Datum sestavení 3.11.2022
<br> rozpočtový výhled v letech v Kč
<br> ROZPOČTOVÁ OBLAST PŘÍJMÚ 2024 2025 2026 Celkem
<br> 1 DANovE PŘÍJMY 18 000 000| 18 500 000 19 000 000 55 500 000 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 800 0001 800 oool 800 mol 2 400 000| 4 PŘIJATÉ DOTACE 200 oool 200 oool 200 oool 600 000| PŘÍJMY CELKEM 19 000 000| 19 500 000 20 000 000| 58 500 000 rozpočtový výhled v letech v Kč
<br> ROZPOČTOVÁ OBLAST VÝDAJÚ 2021 2022 2023 Celkem
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 15 000 000| 16 000 000 17 000 000 48 000 000| 6 KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE 10 000 oool 10000000| 10000000 30 000 cool VÝDAJE CELKEM 25 000 000 26 000 000 27 000 000 70 000 000 rozpočtový výhled v letech v Kč
<br> NAVRŽENÝ ZPÚSOB 2024 2025 2026 Celkem 3335332: 2 přebytku hospc'daření 6 000 000 6 500 000| 7 000 000 19 500 000 Návrh vyvěšeno dne: 25.11.2022 Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> V elektornické podobě zveřejněn od 25.11.2022 Schváleno zastupitelstvem dne:.<.>.<.>.<.> Střednědobý výhled vyvěšen:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto:
<br> na internetových stránkách: www.obeclipova.eu záložka Úřední deska
<br> V Iektronické podobě zveřejněd do:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ng.XXXXXXXX XXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5789463


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lipová (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz