« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Návrh rozpočtu obce Častrov na rok 2023 - Výdaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [390 KB]
(v tis.Kč)
<br> Paragraf Funkční členění rozpočtových výdajů
Návrh výdaje
<br> 2023
1032 Zemědělství a lesní hospodářství 2 000,0
<br> Průmyslová a ostatní odvětví: 4 755,0
2212 Údržba komunikací 450,0
2212 Komunikace opravy 2 155,0
2310 Pitná voda 700,0
2341 Vodní díla 150,0
2321 ČOV a kanalizace 1 300,0
<br> Služby pro obyvatelstvo: 8 570,0
3111 Mateřské školy 200,0
3117 První stupeň základních škol 1 000,0
3311 Divadelní činnost 20,0
3319 Ostatní záležitosti kultury 230,0
3315 Činnost muzea 10,0
3341 Rozhlas,televize 50,0
3392 Kulturní dům 350,0
3399 Záležitost kultury,sděl.prostředků,kaple 500,0
3419 Tělovýchovná činnost 220,0
3612 Bytové hospodářství 50,0
3613 Nebytové hospodářství 1 600,0
3631 Veřejné osvětlení 700,0
3632 Pohřebnictví 120,0
3636 Územní rozvoj ZVA 350,0
3639 Nákup pozemků 100,0
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20,0
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 900,0
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 150,0
3745 Vzhled obce,veřejná zeleň 2 000,0
4351 Pečovatelská služba 120,0
5512 Požární ochrana - dobrovolná 300,0
<br> Všeobecná veřejná správa a služby: 3 605,0
6112 Místní zastupitelské orgány 1 245,0
6171 Činnost místní správy 1 350,0
6310 Služby peněžních ústavů 10,0
6399 Ostatní finanční operace 1 000,0
<br> 19 350,0
<br> Závazným ukazatelem je paragraf <.>
<br> Zveřejněno: Sejmuto:
<br> CELKEM
<br> Návrh rozpočtu výdajů na rok 2023

Načteno

edesky.cz/d/5789412


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz