« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - Návrh střednědobého výhledu obce Častrov 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 [579 KB]
2023 2024 2025
<br> Třída 1 Daňové příjmy 14 700,00 15 000,00 15 500,00
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 3 750,00 3 000,00 3 000,00
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 750,00 600,00 500,00
<br> Třída 4 Přijaté transfery 154,00 160,00 165,00
<br> Finanční prostředky z XXX.let X XXX,XX X XXX,XX 7 000,00
<br> Příjmy celkem 24 354,00 25 760,00 26 165,00
<br> Třída 5 Běžné výdaje 16 500,00 17 000,00 17 000,00
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje 7 854,00 8 760,00 9 165,00
<br> Výdaje celkem 24 354,00 25 760,00 26 165,00
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> VÝDAJE: Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na běžné výdaje minulých let a
zahrnují pravidelně se opakující výdaje (teplo,energie,voda,běžné opravy,platy,atd.) <.>
Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na rekonstrukce komunikací,rekonstrukce a
zateplení starého KD,realizování projektů rekonstrukcí obecních budov,komplexní
řešení vytápění obecních budov,realizace obnovitelných zdrojů energie <.>
<br> PŘÍJMY: Jsou odhadnuty na základě předchozích let.Není očekáváno výrazné navýšení
příjmů <.>
<br> v souladu s ustanovením § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> Návrh střednědobého výhledu obce Častrov
<br> ZDROJE FINANCOVÁNÍ: Obec plánuje financovat budoucí akce z uspořených
finančních prostředků z minulých let.Obec nečerpá v současné době žádné úvěry a
vzhledem k vysokým finančním prostředkům z minulých let,obec neplánuje financování
investičních akcí do roku 2025 z úvěrů <.>
<br> na roky 2023 až 2025

Načteno

edesky.cz/d/5789410


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz