« Najít podobné dokumenty

Obec Tvarožná Lhota - Návrh rozpočtu obce na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvarožná Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce na rok 2023
Obec Tvarožná Lhota,IČO 00285412 KEO4 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevOrgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Očekávané
plnění
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023Nst Zd Uz
<br> XXXX Bez paragrafu 14 757 400,0014 057 400,00 15 318 200,00 15 318 200,00XXXXXXXXX X XXXX
1032 XXXX Podpora ostatních produkčních činností 30 000,0030 000,00 512 300,00 512 300,00XXXXXXXXX X XXXX
2411 XXXX Záležitosti pošt 150 000,00150 000,00 150 000,00 150 000,00XXXXXXXXX X XXXX
3111 XXXX Mateřské školy 4 400,004 400,00 4 400,00 4 400,00XXXXXXXXX X XXXX
3314 XXXX Činnosti knihovnické 1 600,001 700,00 1 700,00 1 700,00XXXXXXXXX X XXXX
3392 XXXX Zájmová činnost v kultuře 20 000,0020 000,00 25 000,00 25 000,00XXXXXXXXX X XXXX
3399 XXXX Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 15 000,0015 000,00 20 000,00 20 000,00XXXXXXXXX X XXXX
3412 XXXX Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 40 000,0040 000,00 40 000,00 40 000,00XXXXXXXXX X XXXX
3511 XXXX Všeobecná ambulantní péče 0,000,00 2 600,00 2 600,00XXXXXXXXX X XXXX
3612 XXXX Bytové hospodářství 86 600,0071 600,00 72 000,00 72 000,00XXXXXXXXX X XXXX
3613 XXXX Nebytové hospodářství 70 000,0070 000,00 70 000,00 70 000,00XXXXXXXXX X XXXX
3632 XXXX Pohřebnictví 0,000,00 3 600,00 3 600,00XXXXXXXXX X XXXX
3633 XXXX Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 17 000,000,00 4 400,00 4 400,00XXXXXXXXX X XXXX
3639 XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 106 000,00300 000,00 2 149 000,00 2 149 000,00XXXXXXXXX X XXXX
3722 XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,0060 000,00 60 000,00 60 000,00XXXXXXXXX X XXXX
3725 XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 105 000,00105 000,00 105 000,00 105 000,00XXXXXXXXX X XXXX
6171 XXXX Činnost místní správy 15 000,0015 000,00 36 300,00 36 300,00XXXXXXXXX X XXXX
6310 XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,000,00 32 700,00 32 700,00XXXXXXXXX X XXXX
6330 XXXX Převody vlas...

Načteno

edesky.cz/d/5789301

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvarožná Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz