« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího v oddělení obnovitelných zdrojů energie a environmentálních strategií v odboru environmentálního a ekologického zemědělství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 440 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 440 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> na služební místo vedoucí/vedoucího v oddělení obnovitelných zdrojů energie
<br> a environmentálních strategií v odboru environmentálního a ekologického
<br> zemědělství v Ministerstvu zemědělství
<br>
<br> Č.j.: MZE-67306/2022-11131
<br> V Praze 25.11.2022
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje
<br> výběrové řízení na služební místo v oboru služby 42.Zemědělství a rostlinolékařská péče <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.1.2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 14.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> • vytváří nebo se spolupodílí na tvorbě koncepcí a legislativy v oblasti obnovitelných
<br> zdrojů energie,změny klimatu,biologické rozmanitosti v zemědělství a některých dalších
<br> témat souvisejících s environmentálními a energetickými aspekty zemědělství <.>
<br> • spoluvytváří a implementuje strategické a právní předpisy EU a účastní se jejich
<br> projednávání v rámci relevantních pracovních skupin v orgánech EU <,>
<br> • koordinuje přípravu a aplikaci legislativy a strategických dokumentů na národní úrovni
<br> v oblasti nepotravinářského využití zemědělské produkce <,>
<br> • spolupracuje s ostatními resorty,krajskými úřady,Energetickým regulačním úřadem <,>
<br> výzkumnými ústavy,zájmovými svazy,sdruženími a nevládními organizacemi v oblasti OZE <,>
<br> • spoluvytváří a implementuje strategické a právní předpisy EU a účastní se jejich
<br> projednávání v rámci relevantních pracovních skupin v orgánech EU <,>
<br> • za resort zemědělství koordinuje přípravu a implementaci opatření zaměřených n...

Načteno

edesky.cz/d/5789103

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz