« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo kultury - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 318 Kancelář bezpečnostního ředitele

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo kultury.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PŘÍLOHA 1 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU.pdf
1
<br>
<br>
<br> Žádost
<br> o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
<br> o zařazení na služební místo
1
<br>
Označení a adresa služebního
<br> orgánu,kterému je žádost
<br> adresována
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Státní tajemnice v Ministerstvu kultury
<br> Maltézské nám.471/1,118 00 Praha 1
<br> Údaje o žadateli
<br> Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br> Adresa místa trvalého pobytu
2
ve
<br> tvaru obec,část obce,ulice,číslo
<br> popisné,PSČ,stát
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je
<br> odlišná od adresy místa trvalého
<br> pobytu
<br>
<br> Telefonní číslo
3
<br>
E-mail nebo ID datové schránky
3
<br>
Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů
4
<br>
Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br> Pohlaví
<br> Stát narození
<br> Okres narození
<br> Obec narození
<br>
1
Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve
<br> služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost
<br> o zařazení na služební místo“ <.>
2
Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech
<br> a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů <.>
3
Nepovinný údaj <.>
<br> 4
Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů <,>
<br> není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě
<br> poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Specifikace žádosti
<br> Žádám o přijetí do služebního poměru
5
a
<br>
<br> zařazení na služební místo
6
___________________________________________________
<br> ___________________________________________________________________________
<br> ve služebním úřadu __________________________________________________________
<br> v odboru ___________________________________________________________________...
PŘÍLOHA 1 - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU.DOCX
Žádost
o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo |_|
o zařazení na služební místo[footnoteRef:1] |_| [1: Vyznačte „Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo“,pokud dosud nejste ve služebním poměru podle zákona o státní službě.Pokud již jste ve služebním poměru,vyznačte „Žádost o zařazení na služební místo“.]
<br> Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Ing.XXXX XXXXXXX
Státní tajemnice v Ministerstvu kultury
Maltézské nám.XXX/X,118 00 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa místa trvalého pobytu[footnoteRef:2] ve tvaru obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát [2: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),ve znění pozdějších předpisů.]
<br>
<br> Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu
<br>
Telefonní číslo[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> E-mail nebo ID datové schránky3
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:4] [4: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Rodné příjmení
<br>
Rodné číslo
<br>
Pohlaví
<br>
Stát narození
<br>
Okres narození
<br>
Obec narození
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do služebního poměru[footnoteRef:5] a |_| [5: Vyznačte pouze v případě,pokud nejste dosud ve služebním poměru podle zákona o státní službě.]
<br>
<br> zařazení na služební místo[footnoteRef:6] ___________________________________________________ [6: Doplňte konkrétní název služebního místa dle oznámení o vyhlášení výběrového řízení.]
<br> ___________________________________________________________________________
ve služebním úřadu ...
MiRa 318 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VŘ.pdf
Stránka 1 z 5
<br>
<br>
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.318
<br> Kancelář bezpečnostního ředitele
<br>
Č.j.: MK 68134/2022 ORLZ
Datum: 25.listopadu 2022
<br>
<br>
<br> Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f)
<br> zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní
<br> službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č.318 – Kancelář
<br> bezpečnostního ředitele v oboru služby:
<br> 25 - Krizové řízení,ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
<br>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15.ledna 2023 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br>
<br> Náplň činnosti na služebním místě:
<br> • Podílí se na tvorbě a aktualizaci Koncepce ochrany měkkých cílů a zajišťuje její
<br> plnění v resortu kultury <,>
<br> • zajišťuje metodické a konzultační činnosti při přípravě programů za účelem zvýšení
<br> ochrany měkkých cílů,jejich hodnocení a věcnou kontrolu realizace <,>
<br> • podílí se na přípravě a realizaci dotačních programů <,>
<br> • vykonává správu a koordinaci dotačního programu pro ochranu měkkých cílů <,>
<br> • vykonává kontrolní činnost v rámci poskytovaných dotací v rozsahu daném
<br> rozpočtovými pravidly a zákonem o finanční kontrole <,>
<br> • plní činnosti v oblastech krizového řízení a obranného plánování <,>
<br> • zajišťuje součinnost ministerstva se Správou státních hmotných rezerv pro realizaci
<br> hospodářských opatření při krizových stavech <,>
<br> • zajišťuje činnost ministerstva v informačních systémech Správy státních hmotných
<br> rezerv <,>
<br> • plní úkoly správce přístupového systému v objektech ministerstva <,>
<br> • plní úkoly správce...
MiRa 318 - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VŘ.docx
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.318
Kancelář bezpečnostního ředitele
<br> Č.j.: MK 68134/2022 ORLZ
Datum: 25.listopadu 2022
<br>
Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č.318 – Kancelář bezpečnostního ředitele v oboru služby:
25 - Krizové řízení,ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou <.>
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 15.ledna 2023 <.>
Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Náplň činnosti na služebním místě:
· Podílí se na tvorbě a aktualizaci Koncepce ochrany měkkých cílů a zajišťuje její plnění v resortu kultury <,>
· zajišťuje metodické a konzultační činnosti při přípravě programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů,jejich hodnocení a věcnou kontrolu realizace <,>
· podílí se na přípravě a realizaci dotačních programů <,>
· vykonává správu a koordinaci dotačního programu pro ochranu měkkých cílů <,>
· vykonává kontrolní činnost v rámci poskytovaných dotací v rozsahu daném rozpočtovými pravidly a zákonem o finanční kontrole <,>
· plní činnosti v oblastech krizového řízení a obranného plánování <,>
· zajišťuje součinnost ministerstva se Správou státních hmotných rezerv pro realizaci hospodářských opatření při krizových stavech <,>
· zajišťuje činnost ministerstva v informačních systémech Správy státních hmotných rezerv <,>
· plní úkoly správce přístupového systému v objektech ministerstva <,>
· plní úkoly správce systému evidence návštěv <,>
· posuzuje návrhy nových a novelizovaných právních předpisů,normativních dokumentů a interních předpisů <,>
· připravuje návrhy ...

Načteno

edesky.cz/d/5789100

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo kultury      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz