« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 450_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

450_2022.pdf
1/4
<br> Bylo současné zveřejněno na www.vitkovice.ostrava.cz
<br> STEJNOPIS
<br> - && $tatutární město Ostrava Uřad městského obvodu Vítkovice odbor stavebního řádu a ochrany přírody
<br> Statutarní mesto Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice odbor vnitřních věcí
<br> a správních činností
<br> 0 OSTRAVAH! Vaše značka: ""KOWCE ze dne: 22.11.2022 Nvemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.0-1: VITK/24379/22NŽPaSŘ/Tv IC 60793201 SPÍ- ZH-í S—VITK/24227/20/2 Zalužanskěho 1192/15 0 Vyřizuje: „ 703 84 Ostrav-Vítkovice Statutární měs“ $"““ Pe" TWdO" ID DS: 8n3gxas Uřad městského obvodu Telefon' VlTKGVICE E _|_- 599 453163 W 55; “ma' ' ptvrdon©vitkovice.ostrava.cz Odbor“""" " "A“" písemnost evidenční Datum: 23-11-2022 čislo.<.>.HŠQ.<.> í.3=932„.<.>.„„„„.<.>.<.>.<.> -
<br> vyvěšena dnequ/L.<.>.<.>.<.> <.>
<br> sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1
<br> „u.<.>.<.>.<.> <.>
<br> za správnost:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Opatření obecné povahy č.41/2022
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor stavebního řádu a ochrany přírody,podle ust.% 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „silniční zákon“),věcně příslušný dle ust.(5 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.3 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.10/2022,kterou se vydává Statut města Ostravy,v platném znění,jako místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) pro místní komunikace III.a IV.třídy a veřejně přístupné účelové komunikace na území statutárního města Ostravy,M01) Vítkovice ve smyslu ust.& 77 zákona silničního zákona,po předchozím projednání se správcem dotčených pozemních komunikací a se souhlasem Policie ČR,MŘ D1 Ostrava pod č.j.: KRPT-166282/ČJ-2022-070706 ze dne 13.7.2022
<br> vyhovuje žádosti
<br> Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.5 <.>,IČ 60793201,Zalužanskěho...

Načteno

edesky.cz/d/5789021

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
02. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz