« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Záměry obce R9-005

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry obce R9-005
č.j.MMB/0572403/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.prodej pozemku p.č.757 zahrada o výměře 817 m² v k.ú.Černovice
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela@brno.cz)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0572403/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3.prodej části pozemku p.č.1262/230 ostatní plocha,zeleň o výměře 9 m² v k.ú.Soběšice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
č.j.MMB/0572403/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Zapletalová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.211 <,>
<br> tel.524173167,e-mail: zapletalova.zuzana@brno.cz)
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0572403/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br> 4.pronájem pozemku p.č.613/4 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 26 m² v k.ú.Lesná
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Zapletalová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.211 <,>
<br> tel.524173167,e-mail: zapletalova.zuzana@brno.cz)
<br>
<br>
<br> 5.prodej části pozemku p.č.1676/11 trvalý travní porost o výměře 19 m2 v k.ú.Starý
Lískovec
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> č.j.MMB/0572403/2022/Vich
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/5788998

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz