« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - OOP Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/54, Bzenec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22_168353_Re_P01_D.pdf
j I,i tr' o ars Ip &t F f).Ú9o B @ CT b E a TI tI Eo t s $Éa Fo s E =oo 3 o a D.:} 3 oN xa'o P B HI s B I il l:: c 3 J i; P a P 1Ý ts N Og Y r*Ě.* <.>,1 * "-' :ťil::.<.> i i.<.> 4,1u#,d'n1 **5 H r 1r& * I,<,> i,#l ' 1 u E r t s NCx Át /\i; { r'.9,ffirr;r,I 'li-' { u "r*Tfl 'i,-,-'",* <.>,::,<,>,' '1 <.>,<.>,<,> ti '* j';',<,> ) áír,{*
22_168353_Re_D.pdf
1
<br>
<br> *KUJMXOPSPVU3*
KUJMXOPSPVU3
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br> Č.j.: JMK 168353/2022 Sp.zn.: S-JMK 168349/2022 OD Brno 25.11.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech
<br> stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I.třídy podle
<br> ust.§ 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,na základě podnětu právnické osoby
<br> Dřevostavby Milotice,s.r.o <.>,Vrchní Konec 395,696 05 Milotice,IČ: 01837648,podaného
<br> v zastoupení právnickou osobou Trasig s.r.o <.>,sídlem Jízdárenská 590/2a,682 01 Vyškov,IČ: 269 22
<br> 159 (dále jen „žadatel“),doručeného na náš úřad dne 25.11.2022,po předchozím projednání s Policií
<br> ČR,Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje,Dopravním inspektorátem Hodonín (dotčený
<br> orgán podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,Na
<br> Pankráci 56,145 05 Praha,Závodem Brno,Šumavská 33,656 09 Brno,IČ:65993390 (organizace
<br> pověřená výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici I.třídy),z moci úřední
<br> stanovuje
<br> podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> přechodnou úpravy provozu
<br>
<br> na silnici: I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice
<br> (v k.ú.Bzenec; okres Hodonín,kraj Jihomoravský)
<br> v místě km: cca 41,500 – 41,550 provozního staničení silnice
důvod: práce jeřábu
termín: od 17.12.2022 do 23.12.2022
<br>
<br> podle situace přechodného dopravního značení,zpracované právnickou osobou Trasig s.r.o <.>,sídlem
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5788635

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz