« Najít podobné dokumenty

Jihomoravský kraj - Rozeslání oznámení - Sklad odpadů Zetor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihomoravský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01_sklad odpadů_Zetor-rozeslani_oznam.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> *KUJMXOPSNTKL*
KUJMXOPSNTKL
<br>
<br>
<br>
<br> IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
70888337 CZ 70888337 541 651 111 x2pbqzq posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz
<br> „Stacionární zařízení pro skladování odpadů,areál Zetoru“,k.ú.Líšeň,okr.Brno-město–
zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů,zahájení zjišťovacího řízení <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu § 20 písm <.>
b) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „zákon“) obdržel dne 16.11.2022 oznámení společnosti
Technické služby CZ s.r.o <.>,se sídlem Nádražní 253/19,664 12 Oslavany,s přiděleným IČ: 29216125 <,>
o záměru „Stacionární zařízení pro skladování odpadů,areál Zetoru“,k.ú.Líšeň,okr.Brno-město <.>
<br> Záměr je uveden v příloze č.1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení):
<br> - Bod 56 – „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
stanoveného limitu.“.Stanovený limit je 2500 t/rok <.>
<br> Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu § 6 odst.5 zákona v příloze kopii oznámení
záměru zpracovaného podle přílohy č.3 zákona dotčeným orgánům a dotčeným územním
samosprávným celkům <.>
<br> Krajský úřad upozorňuje dotčené statutární město Brno,městskou část Brno-Líšeň na povinnost
dle § 16 odst.2 zákona vyvěsit informaci o obdrženém oznámení záměru a o XXX,kdy a kde je
možné do něj nahlížet,neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce,a to po dobu nejméně
15 dnů,přičemž krajský úřad doporučuje tuto dobu prodloužit až na 30 dnů <.>
<br> Dotčené statutární město Brno,městská část Brno-Líšeň v souladu s § 16 odst.3 zákona neprodleně
zašle vyrozumění o dni ...

Načteno

edesky.cz/d/5788634


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihomoravský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz