« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Návrh rozpočtu na rok 2023 - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DOKUMENT
|.<.> <.>,_ _ Schvaleny rozpocet : Výsledek od,_ Paragraf,Po'om Tm : 2022 '- počátku roku 2022 Na“ “pm" 2023 l a b 1 3
<br> 4110 “05001 neinveštični přijatítr'aísfery 2300515 ršzpčěíu '_ “' 0,00 40 000,00 ?2 000,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - 223 000,00 221 340,00 222 000.00
<br> xxxx Boz paragrafu ! 223 000.00 250 340,00 2310 2111 Příjem z poskytování služeb,výrobků,praci.výkonů a práv _ 60 500,00 0,00 00 000,00 ' 2m ' 211-9“ óstáíní 001010 Š.Glastň'í'činnosíi _ " _ _ ___ ] _ "5010200 0.00 5 000.00 2310 2131 Přijern z pronájmu nebo p'a'chtu pozemků ' ; 90 000,00 03 052,0? 95 000,00 2310 2132.P'Ýiem Í! ““Tom“" “Eb“ pam“ "Stamm "emov'mh Vám a 31 074 125.00 28 315 549.1? 34 302 055,00
<br> jajlch času |
<br> 2310 ' 2141 Příjem z úroků T 3 500,00 1436.16 3 000,00 2310 3113 Příjem : prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 130 000,00 0,00
<br> 2310 xxxx Pitná voda 31 233 120.00 20 590 038,00 2321 2132.PíílenÍř “Tomm" nebo pam" “Stamm "emov'mh W“ a r 750 000.00 s 029 052.00 7 ?53 000,00
<br> JEJICh cast;
<br> 2321 xxxx Odvádění a člstěnl odpadních vod a nakládání : kaly ? 158 000.00 5 029 852,00 T 758 000,00 6330 4134 Převody ?.rozpočtových účtů 0.00 2 000,00 0,00 0330 XXXX Přovody vlastním fondům v rozpočtem územní úrovně 0,00 2 000,00 0,00
<br> Sestavon dne 15.11.2022
<br> Schválen správní radou dna :
<br> Zvořojněn dno :
<br> Schválon dno :
<br> ["-hůř?; M0; „(f.Í-Ír n/hfyť,/££M4743|
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet 333302 ' Návrh rozpočtu 2023 a h “t 2 3 2310 5011 232333323“ Wacom“ poměr" Wima znamena" "5 1 500 000,00 715 311,00 1 500 000,00 2310 5021 Ostatní osobni vydaje __ _ _ ___ 2000000 5 215.00 250 00000 2310 5031 Sloggi—1122231225313) :;melnl zabezpecent e prispevek ne statni 220 000,00 125 378.00 220 000.00 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 90 000,00,53 057,00 90 000,00 | “eve“ 2310 5122 Podlimitní věcné břemeno 0.00 3 530,00 1 000,00 2310 ' 5133 Léky a zdravotnický materiál _ _ _ 0,00 ' ...

Načteno

edesky.cz/d/5788227

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz