« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Oznámení záměru pronájmu nemovitých věcí - parkoviště Pontassievská ulice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Parkování Pontassievská plánek
Íšmuum
<br> Bílí
25.11.2022 -12.12.2022 - ZVEŘEJNĚNÍ - Pronájem parkovacích míst
Město Znojmo
Městský úřad Znojmo
odbor majetkový
<br>
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITÝCH VĚCÍ
dle Směrnice pro nakládání s majetkem města Znojma č.9/2017,ve znění Dodatku č.1 s účinností dne
<br> 15.03.2021,ve znění Dodatku č.2 s účinností dne 08.11.2022
<br>
<br>
Název nemovitých věcí: 11 parkovacích míst dle zákresu.Nabídky mohou být podány na
více parkovacích míst (max.však 3 místa) <.>
<br> Umístění nemovitých věcí: Části pozemku parc.č.1538/1,zastavěná plocha a nádvoří
a parc.č.1537,ostatní plocha,vše v k.ú Znojmo - město,které jsou zapsány na LV č.10001
u Katastrálního úřadu pro JmK,Katastrální pracoviště Znojmo,u budovy na ul.Pontassievská
918/1,Znojmo <.>
<br> Výše nájemného: Dle nabídek žadatelů,minimálně 800 Kč/měsíc/1 parkovací místo (vč <.>
DPH) <.>
<br> Doba pronájmu: Pronájem na dobu 6 měsíců s automatickým prodlužováním s XXX.dobou
X let <.>
<br> Účel využití: Parkování osobního vozidla <.>
<br> V nabídce uveďte:
- výši nabízeného nájemného;
- u fyzických osob: jméno,příjmení,datum narození,trvalé bydliště,kontakt (telefonický <,>
<br> e-mail,datová schránka,je-li zřízena),výši nájemného;
- u fyzických a právnických osob podnikajících: název,sídlo,IČO,kopii výpisu
<br> z obchodního rejstříku,případně ze živnostenského rejstříku u osob do obchodního
rejstříku nezapsaných,kontakt (telefonický,e-mail,dat.schránka je-li zřízena)
<br> - fotokopii dokladu o složení kauce,včetně smlouvy o poskytnutí kauce <.>
<br>
Číslo účtu,na který bude kauce zaslána: 35-8913640287/0100,výše kauce činí 1.500 Kč <,>
SS 333,VS dle níže uvedeného:
- parkovací místo č.1 – VS 84500101
- parkovací místo č.2 – VS 84500201
- parkovací místo č.11 – VS 84501101
- parkovací místo č.14 – VS 84501401
- parkovací místo č.19 – VS 84501901
- parkovací místo č.21 – VS 84502101
- parkovací místo č.22 – VS 84502201
- parkovací místo č.23 – VS 84502301
- parkovací místo č.25 – VS 84502501
- parkovací místo č.26 – VS 84502601
- parkovací místo č.27 – VS 84502701
<br> Upozornění č.1:
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5788090

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz