« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (470.75 kB)
Úřední deska: Státní veterinární správa
<br> Vyvěsit: 23.11.2021 Sejmout: 24.11.2022
Rozhodnuti str.1 z 2
<br> Ústřední veterinární správa
Státní veterinární správy
Slezská 100/7
<br> 120 00 Praha 2
<br> Č.j.SVS/2021/143556-G
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní orgán podle
ustanovení § 48 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých
<br> souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,s ohledem na nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat a o změně
a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném znění,podle
<br> nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení
určitých nákaz uvedených na seznamu,v platném znění,a v souladu s ustanovením § 54 odst.2 písm <.>
<br> a) a odst.3 veterinárního zákona nařizuje tato
<br> mimořádná ve te rinární opa tření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce pa togenní influenzy ptáků (aviá rní
<br> influezy,tzv.„ptačí chřipky“ ) na území České republiky
<br> Čl.1
<br> Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění
<br> šíření nebezpečné nákazy
a) zakazuje chovat drůbež,s výjimkou běžců a holubů,pod širým nebem a nařizuje se umístit a držet
<br> chovanou drůbež,s výjimkou běžců a holubů,uvnitř budovy v hospodářství,ve kterém je chována <,>
<br> b) nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod přístřešky <,>
c) nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby,jejichž činnost je
<br> zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež
<br> d) nařizuje chránit krmivo,stelivo a vodu používané ke krmení,stlaní a napájení drůbeže před
kontaminac...

Načteno

edesky.cz/d/5787886

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz