« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy – místní úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde (623.33 kB)
M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
<br> 17.listopadu 16,506 01 Jičín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285
<br> Č.j.: MuJc/2022/25387/DOP/MoE V Jičíně dne: 21.11.2022
<br> Vyřizuje: ing.Moravcová
<br> Telefon: 493 545 419
<br> Titl.:
<br> Obec Radim
<br> Radim 8
<br> 507 12 Radim
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy – místní úprava provozu
<br>
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v pozdějším platném znění,na základě žádosti ze dne
<br> 19.9.2022,kterou podal žadatel: Obec Radim,Radim 8,507 12 Radim,IČO: 00272001 kterého zastupuje
<br> Projektservis Jičín s.r.o <.>,Jarošovská 291,506 01 Jičín,IČO: 25297538 a po dohodě s dopravním inspektorátem
<br> Policie České republiky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ze dne 31.8.2022 vedeného pod č.j.:
<br> KRPH-92163-2/ČJ-2022-050406
<br>
<br>
<br> vydává stanovení dopravního značení
<br> formou opatření veřejné povahy dle ust.§ 171 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád takto:
<br>
<br>
<br> žadateli,v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
<br> v pozdějším platném znění a po dohodě s dopravním inspektorátem Policie České republiky Krajského ředitelství
<br> Policie Královéhradeckého kraje,se stanovuje trvalá místní úprava dopravního značení v lokalitě Radim,sil <.>
<br> III/2864,III/2866,III/2862,MK a veřejně přístupné účelové komunikace - pro trvalé umístění dopravního
<br> značení viz.plánek <.>
<br>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle přiloženého návrhu a podle „Zásad dopravního značení pro pozemní
<br> komunikace” (TP 65) a dále podle ČSN EN,zák.č.361/2000 Sb.a vyhl.č.294/2015Sb.<,>
<br>
<br> za těchto podmínek:
<br>
<br> 1) Dopravní znač...

Načteno

edesky.cz/d/5787885

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz