« Najít podobné dokumenty

Obec Třebušín - Informace o konání 2. veřejného zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebušín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka (199.31 kB)
S t r á n k a 1 | 1
<br>
Obec Třebušín
Obecní úřad Třebušín
<br> I N F O R M A C E
<br> o konání 2.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín
Obecní úřad Třebušín v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání 2.veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Třebušín,svolaného starostkou obce Třebušín v souladu s § 92 odst.1
zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Třebušín,v budově MŠ a ZŠ Třebušín - multifunkční učebna
Doba konání: ve středu 23.11.2022 od 18:00 hod
<br> Navržený program:
1) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele zápisu
2) Schválení programu 2.veřejného zasedání ZO Třebušín
3) Kontrola plnění usnesení z 1.veřejného zasedání ZO Třebušín
4) Informace o rozpočtovém opatření č.9
5) Schválení střednědobého výhledu MŠ Pod Kalichem na roky 2024 a 2025
6) Schválení návrhu rozpočtu MŠ Pod Kalichem na rok 2023
7) Schválení žádosti o převedení finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Pod
Kalichem
8) Schválení směny částí pozemků: z pozemků p.č.1118 a 1119 v k.ú.Třebušín a
z pozemků p.č.1105 a 117 v k.ú.Třebušín <.>
9) Schválení směny částí pozemků: z pozemku p.č.792 v k.ú.Třebušín a z pozemku
p.č.243 v k.ú.Třebušín
10) Schválení darovací smlouvy – dar části pozemku p.č.422/11 v k.ú.Kotelice
11) Schválení plánu inventur za rok 2022 a jmenování inventarizační komise
12) Schválení jmenování zastupitele pro územně plánovací činnost
13) Schválení firmy na vybudování nové kanalizační přípojky ke Stodole
14) Delegování starostky a místostarosty zastupitelstvem obce k jednání na valných
hromadách SVS,a.s <.>
15) Schválení smlouvy o nájmu hrobového místa číslo 145/IV <.>
16) Diskuze
17) Závěr
<br>
<br> V obci Třebušín dne 11.11.2022
XXXX XXXXXXXXX
starostka
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.11.2022
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5787643

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebušín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz