« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Informace občanům o odpadech za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace občanům o odpadech za rok 2021 (1.23 MB)
Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60,odst.4 zákona o
odpadech 541/2020 Sb.za rok 2021 v obci/městě/městysi AccountObec
<br> Rybnice
<br> A.Základní data o produkci komunálních odpadů a nakládání s nimi a o
plnění separačních cílů a využití třídící slevy <.>
<br> Poznámka: Grafy a tabulky obsažené v této informaci obsahují data vycházející z množství
<br> předaných odpadů hlavnímu poskytovateli služeb v odpadovém hospodářství – firmě ze skupiny
<br> XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> X.Produkce komunálních odpadů <.>
<br>
<br> V obcích a městech vznikají tyto skupiny odpadů:
<br>
<br> - separované recyklovatelné složky <,>
<br> - zbytkový směsný komunální odpad <,>
<br> - objemný odpad <,>
<br> - stavební odpady <,>
<br> - nebezpečné odpady <,>
<br> - odpady ve zpětném odběru <.>
<br>
1.1.Souhrnná produkce všech komunálních odpadů (mimo zpětného odběru) <.>
Graf č.1 - zdroj: wZP MPG
<br>
<br>
<br>
<br> 1.2.Podrobný přehled jednotlivých druhů komunálních odpadů <.>
Graf č.2 - zdroj: wZP MPG
<br>
<br> 1.3.Zpětný odběr
Graf č.3 - zdroj: wZP MPG
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Separované recyklovatelné složky a jejich využití <.>
<br>
<br> 2.1.Množství a druhy vyseparovaných recyklovatelných složek z celkové produkce všech
komunálních odpadů <.>
<br>
Tabulka č.1 - zdroj wZP MPG
<br>
<br>
<br> Tabulka č.2 – zdroj wZP MPG
<br>
<br> Celkem vyseparováno recyklovatelných složek 36.83 tun/rok
<br> Přepočet na jednoho občana 64.61 kg/rok/osobu
<br>
<br>
<br>
<br> 2.2.Separační cíl od roku 2025 <.>
<br>
Zákon o odpadech ukládá,aby vyseparované recyklovatelné složky v obcích činily od roku 2025
<br> alespoň 60 % ze všech vyprodukovaných komunálních odpadů <.>
<br>
<br> Úroveň našeho plnění separačního cíle k 31.12.2021:
<br> Graf č.4 - zdroj wZP MPG
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.3.Způsoby využití vyseparovaných recyklovatelných složek komunálních odpadů <.>
<br> Vyseparované komunální odpady jsou předávány odborné odpadové firmě,která zajistí jejich využití
<br> v souladu se zákone...

Načteno

edesky.cz/d/5787622

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
07. 02. 2023
05. 02. 2023
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz