« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Rozpočtové opatření č.7/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 7-2022.pdf (488.67 kB)
Oddíl Položka Učelový Popis Příjmy Výdaje paragraf znak
<br> 1112 Daň z příjmu fyzických osob 45 000,00
<br> 1113 DPFO vybírané srážkou podle zvláštsazby 30 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 320 000,00
<br> 1381 Daň z hazard.her 3 000,00
<br> 4116 Ostatní neiv.přijaté transfery ze státrozpočtu 271 767,00
<br> 4111 Neiv.přijeté transf.Z všeob.pokl.správy SR 1 000,44 6171 2111 Činnost místní správy z poskyt.služeb,výrobků.prací -2 100,00 6171 2119 Činnost místní správy,ostatní příjmy 2 100,00 2321 5171 Odvádění a čištění odpadních voda nakládání s kaly,opravy 9 411,60 3314 5151 Čiinosti knihovnické,studená voda včetnš stočného 1 300,00 3421 5021 Využití volného času dětí a mládeže,ost.osob.výdaje 17 000,00 3421 5153 Využití volného času dětí a mládeže,plyn 10 000,00 3631 5139 Nebytové hospodářeství nákup materiálu 234 809,50 3613 5151 Nebytové hospodářeství,studená voda včetně stoč.1 500,00 3631 5139 Veřejné osvětlení,nákup mateiálu 5 000,00 3631 5154 Veřejné osvětlení,el.energie 68 577,25 3631 5169 Veřejné osvětlení,nákup ostatních služeb 89 768,00 3724 5169 Využívání a zneškodňování nebezpečncý odpadů 22 456,89 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,nákup ost.služeb 210 944,20 3745 5171 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,opravy a udržování -250 000,00
<br> 5311 5321 Neivestiční transfery obcím,bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 6112 5031 Povinné poj.Na soc.zabezpečení 4 000,00 6171 5167 Činnost místní správy,školení 2 500,00 6171 5361 Činnost místní správy,nákup kolků 11 000,00 6171 5909 Činnost místní správy,ostatní neinvestvýdaje 600,00 6221 5211 Humanitární zahraniční pomoc přímá,neinvest transfery 15 000,00 6310 5163 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací,služby peněžústavů 3 000,00 6320 5163 Pojištěni,s|užby peněžních ústavů 11 340,00 3613 5171 Nebytovéjospodářství,opravy a udržování 201 560,00 Celkem 670 767,44 670 767,44
<br> Zpracovala :
<br> Medřická š.Finační výbor
<br> Schváleno zastupiterlstvem obce Kleneč Dne 14.11.2022
<br> Vyvě...

Načteno

edesky.cz/d/5787621


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz