« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Strakonice) - Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Strakonice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace cen pro vodné a stočné pro kalendářní rok 2023 
VÝPOČET (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023
<br> 1 Příjemce vodného a stočného: Obec OSEK.<.>.<.>.<.> 1.1.-- Provozwate'nazevalc Obec 0551919 00251633.<.>.i.<.>.<.>.113.<.>.<.>.<.> ylaeviscnézev a m--.---.<.>.<.>.<.>.<.> 99s? OSEK,<.> 19 00251631.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> IV Formulář: Formulář A - Výpočet odběratelské ceny pro vodné a stočné roku 2023 „.<.>.V Index: 1-Osek VI lČPE související s cenou: 3111-712914—00251631 3 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a pro stočné Nákladove polozky XXXX XXXXXXX XXXX pitna Voda odpadní X X Za X X X.Materiál Kč 443 111 10 000! 1.1 - surová voda podzemní + povrchová Kč 0 0 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná kčištění Kč 441 111 a 1.3
<br> - chemikálie
<br> 21 - elektrická energie 22 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 3.Mzdy 3.1 - přímé a režijní mzdy.<.>.<.>.<.> ú.<.>.<.>.<.> ostatniosobninakiady 4.Ostatní přímé náidady ------------ 4.1 - odpisy 4.2 - opravy infrastmktumího majetku 4.3 - nájem infrastmktumího majetku „4.4.<.>.<.>.prostředkyobnovyinfrastruktumlhomajetku.<.>.<.>.<.>.<.> 5.„.<.>.<.>.Provozmnákiady 5.1 - poplatkyza vypouštění odpadních vod 5.2 - ostatní provozní náklady externí 5.3 — ostatní provozní náklady ve vlastní režii.<.>.<.> é.<.>.<.>.<.>.<.>.Finančmnaldady.<.>.<.>.<.>.7.<.>.<.>.<.>.<.> Ostatmvynosy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8.Výrobní ráie 9._ Správní ráie
<br> Uplné vlatní náklady vč.prostředků na obnovu.-"'"
<br> __ _H nota souvisejícrho_i_r_1fmstrui<tumího majetku podleyÚME
<br>,<.>.<.> ovací cena souvisejícího provozního hmotného majetku C.Počet pracovníků D.Voda pitná fakturovaná
<br> G.- z toho domácnosti H.Voda srážková fakturovaná I.Voda odpadní čištěná Kalkulomná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text Měrná jemdzka Voda pitná Voda odmdni 1 2 Za 43 73 u- JEDNOM/É NWDY vč- vrostředků na obnov...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Strakonice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz