« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
!NFoRMAGE
<br> o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
<br> Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č <.>
128t2000 Sb <.>,o obcích v platném znéní,informuje o konání 4.zasedáni
Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka,svolaného starostkou obce v souladu s
§ 103 odst.5 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: kancelář oú
<br> Doba konání: pátek 02.12.2022v 17:00
<br> Navžený program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Zvolení ověřovatelů zápisu,návrhové komise,určení zapisovatele
<br> 3,Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
<br> 4.Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
<br> 5.Zpráva o finančním hospodaření obce
<br> 6.Schválení rozpočtového opatření 4122
<br> 7.Schválení návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu
<br> 8.Schválení pravomoci starostky ke schválení posledního rozpočtového
opatření
<br> 9.Schválení plánu inventarizace a inventarizační komise
<br> 10.Schválení vsaku na OÚ
<br> 11.Schválení koupi mobilního zařizení a zrušení pevné linky na OÚ
<br> 12.Závér
<br> Ve Vísce u Jevíčka dne,<,> 2211.2022

Načteno

edesky.cz/d/5787192

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz