« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr pronajmout obecní byt sociálního určení - pečovatelský byt

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout obecní byt sociálního určení - pečovatelský byt
Město Volyně
<br> Volyně dne
<br> Záměr
<br> V souladu s š 39 odstavecl zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni na svém zasedání dne 23.11.2022 záměr města
<br> Pronajmout obecní bvt sociálního určení - pečovatelský bvt Obecní byty k sociálnímu bydlení jsou určeny pro osoby,které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace — věk,zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života <.>
<br> byt č.1 bez snížené kvality (bývalá I.kategorie) V budově čp.119,Lidická ulice ve Volyni
<br> '
<br> Udaje 0 bytu: Byt č.1 o velikosti 2+1 bez snížené kvality (dříve I.kategorie) se nachází v 1.nadzemním
<br> podlaží.Nájemní smlouva bude uzavřena dle podmínek stanovených pro podporu výstavby podporovaných bytů <.>,Bližší informace získáte na MěU ve Volyni,odbor správy majetku a investic <.>
<br> Dispozice bytu:
<br> Pokoj 1 23,10 m2 Pokoj 2 17,35 m2 Kuchyně s jídelnou 19,10 m2 Koupelna + WC 5,20 m2 Předsíň 8,15 m2 Sklep 3,75 m2 Celkem 76,65 m2 (započítatelná plocha — 74,78 m2)
<br> Způsob přihlášení do výběrového řízení:
<br> Vyplněné formuláře žádosti o přidělení obecního bytu sociálního určení,včetně příloh č.1.a č.11 <.>,které jsou k dispozici na MěÚ ve Volyni nebo na stránkách internetu www.volyne.eu,musí být předány na MěÚ ve Volyni nejpozději 12.12.2022 do 1000 hod.Na čelní straně obálky bude uvedeno „Byt č.1 v budově čp.119,Lidická ulice ve Volyni“ a dole označeno „neotvírat“.Na zadní straně uveďte adresu žadatele <.>
<br> „\ \
<br> ] <.>
<br> Ing.Martin Cervený starosta města Volyně _ Město VOLYNE
<br> nám.Svobody 41 387 O1 VOLYNĚ IČO“ 00252000
<br> PRÚKAZ ENERGETICKÉ NAROCNOSTI BUDOVY
<br> Vidia/W 1115; ja fo na:; 1011521111061“ _)13:1( 4711150111151“leV\li'ail- 1,1: z8L/(I113m HQ? Jr._:(í Elin _i „žili,„3.111
<br> Ulice,čislo: Lidická č.p.119
<br> PSČ,místo: 38701,Volyně
<br> Typ budovy: Polyfunkční Museum a nájemní byty Plocha obálky budovy: 2764,61 m2 Objemový faktor tvaru AN...

Načteno

edesky.cz/d/5787099

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz