« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr darovat (bezúplatně převést) část pozemků parc.č. 553/1, parc.č 21 a parc.č. 718, vše v k.ú. Volyně

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr.pdf
M ě s t o V o l y n ě
nám.Svobody čp.41,387 01 Volyně,IČ: 00252000
<br> zveřejňuje
<br> v souladu s § 39,odstavec č.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a usnesením Rady města Volyně
ze dne 23.11.2022
<br> záměr
<br>
- darovat (bezúplatně převést) část pozemku parc.č.553/1 o výměře 1 m2 v k.ú.Volyně
(dle geometrického plánu č.1702-698/2022 díl „p“) zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> - darovat (bezúplatně převést) část pozemku parc.č.21 o výměře 29 m2 v k.ú.Volyně
(dle geometrického plánu č.1702-698/2022 díl „q“) zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> - darovat (bezúplatně převést) část pozemku parc.č.718 o výměře 102 m2 v k.ú.Volyně
(dle geometrického plánu č.1702-698/2022 díl „r“) zapsaného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,v katastru nemovitostí pro katastrální území
a obec Volyně,na listu vlastnictví číslo 1 <.>
<br> Části uvedených pozemků parc.č.553/1,parc.č.21 a parc.č.718,vše v k.ú.Volyně,na které
se vztahuje tento záměr,jsou vyznačeny šrafováním na přiloženém geometrickém plánu <.>
<br> Připomínky,dotazy či nabídky přijímá a bližší informace podá odbor správy majetku a investic MěÚ
Volyně <.>
<br>
<br> ---------------------------
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> starosta města Volyně
<br> Vyvěšeno: XX.11.2022 Sejmuto:
Ověřila tajemnice MěÚ:
mapka.pdf

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz