« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 20. 11. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 20. 11. 2022 (102.95 kB)
Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec
<br> konaného dne 20.11.2022
Usnesení:
<br>
<br> Bod 1
<br> Usnesení č.18/3/2022
<br> Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu XXXXXX XXXXX a Jiřího Hadravu.Dále zvolilo jako zapisovatelku
<br> Ivanu Hadravovou <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 2
<br> Usnesení č.19/3/2022
<br> Starostka obce předložila návrh programu.Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předložený program <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 3
<br> Usnesení č.20/3/2022
<br> Zastupitelstvo obce Vlčetínec schvaluje Příkaz k provedení kontroly finančním a kontrolním výborem <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 4
<br> Usnesení č.21/3/2022
<br> Zastupitelstvo Obce Vlčetínec schválilo odměny bývalým a současným členům výborů,kteří nejsou zároveň
<br> členy zastupitelstva Obce Vlčetínec a ostatní odměny <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 5
<br> Usnesení č.22/3/2022
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu odměny členům zastupitelstva za měsíc prosinec 2022 v měsíci
<br> prosinci 2022 <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 6
<br> Usnesení č.23/3/2022
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na pozemek p.č.25 v k.ú.Vlčetínec ve výši Kč 4 080,- za
<br> rok <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 7
<br> Usnesení č.24/3/2022
<br> Zastupitelstvo obce Vlčetínec schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2022 <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 8
<br> Usnesení č.25/3/2022
<br> Zastupitelstvo obce pověřuje Ing.Marii Davidovou,starostku,aby zastupovala Obec Vlčetínec s počtem
<br> hlasů 32 na jednání valné hromady honebního společenstva HS Vlčetínec,která se koná 3.12.2022 ve
<br> Vlčetínci <.>
<br> Pro: 5 Proti: 0 Zdrž.0
<br>
<br> Bod 9
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č.8/2022 <.>
<br> K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Bod 10
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis č.2 zasedání zastupit...

Načteno

edesky.cz/d/5787042

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz