« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŘEPNÍKY NA ROK 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
NÁVRH Rozpočtu Obce Řepníky
Příjmy na rok 2023 /v tis.Kč/
<br> Paragraf Položka Text rok 2022 rok 2023
<br> Schválený Upravený Skut.1-10/2022 Schválený
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.1036,8 1036,8 932,6 1304,8
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.č.43,8 100,8 77,6 83
<br> 1113 Daň z příjmu fyz.osob podle zvl.s.172,3 222,3 191,5 266,9
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 1287,7 1487,7 1464,4 1870,9
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 3589,1 3419,1 3257,7 4530,5
<br> 1335 Odvody za odnětí poz.-funkce lesa 0 1 1 0
<br> 1345 Poplatek za komunální odpad 234 234 221 230
<br> 1341 Poplatek ze psů 11 11 10,3 11
<br> 1343 Poplatek z veřejného prostranství 1 1 0,5 1
<br> 1344 Poplatek ze vstupného 3 3 0 2
<br> 1349 Poplatky za komunální odpad z minulých let 19,5 19,5 7 5
1361 Správní poplatky 3 9 3,2 3
<br> 1381 Daň z loterií 45 45 43,7 40
<br> 1511 Daň z nemovitostí 620 650 633,4 650
<br> 4111 Neivn.příj.dot.z VPS st.rozp.-volby,posílení daní 0 122,1 122,1 0
<br> 4112 Neinv.přijaté dotace ze státního rozp.90,2 90,2 75,2 90
<br> 4116 Ost.neinv.př.dot.ze st.rozpočtu-pro ZŠ 0 235,1 235,1 0
<br> 4122 Neinv.přijaté dotace z KU 0 50 50 0
<br> 4216 Ost.investiční transféry ze SR-nová učebna ZŠ 0 406 405,9 0
<br> 1031 2111 Příjmy z poskyt.služeb-dřevo 400 1056,1 1034,6 109
<br> 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a j.č.11,5 11,5 11,4 11,5
<br> 2329 2111 Odvádění a čištění odp.vod,nakl.s kaly 120 120 106 100
<br> 3392 2132 Příjmy z pronájmu KD 30 30 22,7 30
<br> 3412 Příjmy z tenisového kurtu 11 11 5,9 8
<br> 3421 2321 Přijaté neinv.dary 0 1 0 0
<br> 3612 2132 Příjmy z pronájmu byt 11 11 10,8 11
<br> 3632 2111 Příjmy z hrobů 20 20 2,3 2
<br> 3633 Ost.příjmy z prodeje DM 0 0 0 0
<br> 3639 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 77 302 299 75
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů-příjmy 15 15 5 15
<br> 3725 Příjmy z poskytování služeb a výr.90 90 64,7 90
<br> 6171 Činnost místní správy - ostatní příjmy 13,1 13,1 9,4 10,4
<br> 6310 Příjmy z finančních operací 0 0 0 0
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5786704

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz