« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Rozpočet obce na rok 2023 - návrh (v Kč)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2023 - návrh (v Kč)
NÁVRH ROZPOČTU OBCE ROVNÁ NA ROK 2023
<br> Daňové příjmy
<br> Podpora ost.produkč.činností Ostatné záležitostí kultury Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby
<br> Sběr a svoz KO
<br> Využívání a zneškod.KO Činnost místní správy Obecné příjmy z fin.operaci Celkem :
<br> Podpora ostat.produkč.činnosti (LH) Silnice Ostatní záležitosti poz.komunikaci Pitná voda Odvádění & Čištění odpadvod Sportovní zařízení v majetku obce ZŠ a MŠ Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Ostatni sportovní činnosti Využ.vo|n.času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby Nebezpečný odpad Sběr a svoz komun.odpadu Sběr a svoz separovaných odpad.Péče o vzhled obci Rezerva na krizopatření Požární ochrana Zastupitelstvo Činnost místní správy Obecné výdaje z finančoperací Pojištění Celkem :
<br> Financování položka 8115
<br> Příjmy
<br> ODPA 0000 ODPA 1032 ODPA 3399 ODPA 3612 ODPA 3613 ODPA 3639 ODPA 3722 ODPA 3725 ODPA 6171 ODPA 6310
<br> Výdaje
<br> ODPA 1032 ODPA 2212 ODPA 2219 ODPA 2310 ODPA 2321 ODPA 3412 ODPA 3113 ODPA 3314 ODPA 3399 ODPA 3419 ODPA 3421 ODPA 3612 ODPA 3613 ODPA 3631 ODPA 3639 ODPA 3721 ODPA 3722 ODPA 3723 ODPA 3745 ODPA 5213 ODPA 5512 ODPA 6112 ODPA 6171 ODPA 6310 ODPA 6320
<br> 6 293 300,00 KČ 3 000 000,00 KČ 25 000,00 Kč 285 000,00 Kč 280 000,00 Kč 350 000,00 KČ 2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 15 000,00 KČ 2 000,00 Kč
<br> 10 292 300,00 Kč
<br> 3 340 000,00 KČ
<br> 2 000 000,00 KČ
<br> 4 000 000,00 Kč
<br> 10 000,00 Kč
<br> 150 000,00 KČ
<br> 0,00 KČ
<br> 1 500 000,00 KČ
<br> 3 000,00 Kč
<br> 100 000,00 Kč
<br> 3 000,00 Kč
<br> 5 000,00 Kč
<br> 1 400 000,00 Kč
<br> 2 340 000,00 Kč
<br> 200 000,00 KČ
<br> 1 500 000,00 Kč
<br> 30 000,00 Kč
<br> 240 000,00 Kč
<br> 70 000,00 KČ
<br> 90 000,00 Kč
<br> 100 000,00 Kč
<br> 40 000,00 Kč
<br> 1 080 000,00 Kč
<br> 6 700 000,00 KČ
<br> 12 000,00 KČ
<br> 150 000,00 Kč 25 063 000,00 Kč 14 770 700,00 Kč
<br> Závazné ukazatele jsou paragrafy.Rozpočet je schodkový...

Načteno

edesky.cz/d/5786698


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz