« Najít podobné dokumenty

Obec Kleneč - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kleneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1107708685_1_Navrh_rozpoctu_UK_2023.pdf (678.72 kB)
1
<br>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 byl sestaven na základě
platné legislativy ČR,v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami
Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2023,kterými jsou:
<br> a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky <,>
b) zefektivnění vzdělávacího systému <,>
c) podpora regionálního zdravotnictví <,>
d) zefektivnění dopravní obslužnosti,dopravní infrastruktura <,>
e) rozvoj sociálních služeb <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2023 vychází ze současné hospodářské situace ČR
poznamenané růstem cen zejména zdražením energií a vysokou inflaci,ale na druhou stranu
predikovaným nárůstem daňových výnosů a transferů.Je sestaven s meziročním nárůstem
vlastních příjmů o 1 546 mil.Kč,tj.o 22 % a zapojením uspořených vlastních prostředků
minulých let ve výši 961 mil.Kč,takže ve výdajích umožnuje standardní zajištění kompetencí
i rozvoj kraje <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 je navržen v objemu 27 275 mil.Kč:
<br> v mil.Kč
<br> Příjmy 26 053
Výdaje 27 275
<br> Saldo: příjmy - výdaje -1 222
Financování celkem,z toho: 1 222
<br> Prostředky minulých let 961
Úvěrový rámec 2016 - 2023 579
Úvěr 2021 - 2025 663
Splátka jistiny úvěru 2017 - 2022 -150
Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -831
<br>
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2023 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor.Kapitálový rozpočet (3 056 mil.Kč) je prioritně
zaměřen na investice do majetku kraje (2 322 mil.Kč) <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2023 byla prioritně podpořena obnova,modernizace a udržování
majetku kraje na rámec projektů (1 851 mil.Kč) a také projekty spolufinancované z EU
(1 272 mil.Kč).Kapitálové výdaje jsou navrženy ve výši 11 % celkových výdajů.Ke krytí
kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen p...

Načteno

edesky.cz/d/5786535

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kleneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz