« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo průmyslu a obchodu - OZNÁMENÍ O PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ O PODÁNÍ NÁVRHU NA UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
O d b o r s t a v e b n í ú ř a d
<br> Na Františku 1039/32,110 15 Praha 1 – Staré Město tel.: 224 853 179
<br>
SPIS.ZN.:
<br> Č.J.:
<br> MPO 110436/2022
<br> MPO 110436/22/539-SÚ
<br>
<br> viz.rozdělovník
<br>
<br> MIPOX040CFON
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> kolackovky@mpo.cz
<br> DATUM: 23.11.2022
<br>
<br>
INFORMACE
<br> O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
<br> Společnost SPP Storage,s.r.o <.>,IČO 24822191,Dolní Bojanovice 891,696 17 Dolní Bojanovice,(dále
<br> jen "žadatel") dne 18.11.2022 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116 odst.1
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále též
<br> „stavební zákon“,která nahrazuje společné územní a stavební povolení podle § 94j stavebního zákona
<br> na stavbu nazvanou:
<br> „Rekonstrukce administrativní budovy SPP Storage s.r.o.“
<br> na pozemcích parc.č.3927/18,3927/21 a 3927/30 v katastrálním území Dolní Bojanovice <.>
<br>
<br> Záměr obsahuje: Jedná se o přístavbu a stavební úpravy stávající provozní budovy podzemního zásobníku
<br> plynu Dolní Bojanovice.Stavební úpravy zahrnují především výměnu stávající mansardové střechy
<br> za střechu plochou,zrušení (zazdění) okenních otvorů směrem k technologii provozu a vytvoření nových
<br> okenních otvorů na straně odvrácené od technologie,nové rozvody dešťové kanalizace a zpevněné
<br> plochy.Je plánovaná obnova a oprava fasády objektu včetně jejího zateplení <.>
<br> Účel stavby se nemění,bude i nadále sloužit jako stavba technického vybavení.Stavba je trvalá <.>
<br>
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 16 odst.2
<br> písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 78a odst.5 resp.§ 116 odst.3 stavebního zákona
<br> i n f o r m u j e o p o d á ...

Načteno

edesky.cz/d/5786312

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo průmyslu a obchodu      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz