« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Aukční vyhláška - prodej garáže na adrese Řečkovice č.e. 533

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška - prodej garáže na adrese Řečkovice č.e. 533
iii iii 11111111 II iiii,iiii ti iiiiiiiiiiiiiiíiii iiii iii 1111111111 Ii “\
57282JB2O22HMSO
Čj.: UZSVM/B/41 1 58J2022-HMSO
<br> AUKČNÍ VYHLÁŠKA
<br> Elektronická aukce se řidl platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce
jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkamaietku.cz <.>
<br> Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou“ se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického
aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42,12800 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
www.nabidkamajetku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 13.12.2022 ve 13 hod <.>
<br> Konec elektronické aukce se stanovuje na den 14.12.2022 ve 13 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
Přislušným pracovištěm Zadavatele aukce Je Územní pracoviště Brno,odbor Hospodaření
s majetkem státu,Příkop 11,602 00 Brno
Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXX Reindlová,tel.: XXXXXXXXX <,>
email:magda.vaidovauzsvm.cz
<br> II <.>
Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> 1.Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního
systému (dále Jen »EAS«).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na
webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také
registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále Jen
„kauce“) ve smyslu CI.5 odst 2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 67.000- Kč Kauci
lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-45423621/0710 tak,aby byla
připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 12.12.2022 Jako variabilní symbol
a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení
se k elektronické aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce,a ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz