« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - MIKROREGION Návrh rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MIKROREGION VÝKAZ k 31.10.2022.pdf (835.82 kB)
Licence: D0B5 XCRGBA1A / B1A (18082022 / 27072022)
<br> 21.11.2022 11h20m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1/ 9
<br>
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k 10 / 2022
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Sdruzeni obci mikroregionu Hlinecko
<br> Poděbradovo nám.1
<br> 539 01 Hlinsko
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br>
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 343 000,00 343 000,00 342 765,00 99,93 99,93
<br> 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 ****** 100,00
<br> 0000 Bez ODPA 343 000,00 643 000,00 642 765,00 187,40 99,96
<br> 3639 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov.věcí a JČ 726 000,00 726 000,00 726 000,00 100,00 100,00
<br> 3639 2141 Příjem z úroků 2 000,00 2 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 728 000,00 728 000,00 726 000,00 99,73 99,73
<br> 3725 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost.nemov.věcí a JČ 1 225 000,00 1 225 000,00 1 193 567,62 97,43 97,43
<br> 3725 2133 Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí 2 710 000,00 2 710 000,00 2 889 112,15 106,61 106,61
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3 935 000,00 3 935 000,00 4 082 679,77 103,75 103,75
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 000,00 ****** ******
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5 000,00 ****** ******
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 006 000,00 5 306 000,00 5 456 444,77 109,00 102,84
<br>
<br>
<br> Licence: D0B5 XCRGBA1A / B1A (18082022 / 27072022)
<br> 21.11.2022 11h20m50s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2/ 9
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek ...
MIKROREGION Návrh rozpočtu 2023.xlsm (14.94 kB)
2023
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
Návrh rozpočtu na rok 2023
<br> VÝDAJE
POLOŽKA ODPA NÁZEV POLOŽKY návrh v tis.Kč
5021 3639 Osobní výdaje,dohody o provedení práce 130
5136 3639 Odborná literatura 3
5137 3639 Drobný hmotný majetek 5
5139 3639 Nákup materiálu 10
5161 3639 Poštovní služby 3
5163 6310 Poplatky bance 3
5163 3639 Pojištění 130
5167 3639 Služby školení a vzdělávání 10
5168 3639 Zpracování XXX a IT služby XX
XXXX XXXX Nákup ostatních služeb 688
5171 3725 Opravy a údržba 3,800
5173 3639 Cestovné 3
5175 3639 Pohoštění 15
5222 3639 Transfery nezisk.organizacím a spolkům 20
5362 3639 Daň z nemovitosti 40
5362 6399 Daň z příjmu,DPH 400
5365 3639 Platby daní a poplatků - ověřování 3
Celkem výdaje 5,278
<br> PŘÍJMY
POLOŽKA ODPA NÁZEV POLOŽKY návrh v tis.Kč
4122 Neinvest.dotace od kraje
2132 3725 Nájemné skládka 1,200
2132 3639 Nájemné areál 726
2133 3725 Pronájem ostatního majetku 2,900
4121 Členské příspěvky od obcí 452
Celkem příjmy 5,278
<br> Rozpočet je členěn dle závazných ukazatelů - paragrafů <.>
Návrh rozpočtu na rok 2023 je umístěn na webových stránkách www.hlineckoregion.cz <.>
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2022 a upraveném rozpočtu k 31.10.2022 jsou obsaženy
ve výkazu FIN 2-12 M,který je nedílnou součástí návrhu rozpočtu <.>
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/5785764

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz