« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Svolání zasedání zastupitelstva č.1 na středu 30.11.2022, 18:00, kulturní dům - spodní sál

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani_zasedani_1-221130.pdf
Obec Malé Hradisko Malé Hradisko 50,798 49 Malé Hradisko,IČ: 00288454,datová schránka: juvawam
<br> tel.582 399 074,starostathseznam.cz,www.malehradisko.cz
<br> Male Hradisko 23.11.2022 Starosta Obce Malé Hradisko svolává * dle 5 103 odst.5 zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění zasedání zastupitelstva obce <,>
<br> které se bude konat ve středu 30.Iistonadu 2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti kulturního domu (Malé Hradisko č.p.123,přízemí)
<br> PROGRAM:
<br> Zahájení
<br> Schválení programu
<br> Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Kontrola usnesení
<br> Změna jednacího řádu obce
<br> Oprávnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření - informace
<br> Návrh rozpočtu obce Malé Hradisko pro rok 2023
<br> Plán zasedání zastupitelstva obce pro 1.čtvrtletí roku 2023
<br> Pronájmy chaty na Šlepru
<br> 10.Dotace na opravu budovy Šlepru
<br> 11.Pronájem prostor v budově Sokolovny jako klubovny spolku se sídlem v obci — vypsání záměru
<br> 12.Žádost Klubu aktivních seniorů Male Hradisko o poskytnutí finančních prostředků
<br> 13.Rozšíření ubytovacích prostor pro uprchlíky z Ukrajiny
<br> 14.Převod finančních prostředků obce na produkt s vyšším ůročenim
<br> 15.Předání agendy místostarosty
<br> 16.Stravenkový paušál pro zaměstnance
<br> 17.0prava komunikace ke koupališti - informace
<br> 18.Realizace nového územního plánu - informace
<br> 19.Schválené rozpočtové opatření č.13 - informace
<br> 20.Různé — informace o stavu obecního úřadu
<br> wasmmewwe
<br> 21.Diskuze
<br> 22.Závěr
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 23.11.2022 __Ě _
<br> jméno,podpis ['“—Síta c ' ' H * (] sko
<br> Sejmuto z úřední desky dne 10.12.2022 j “SÍLE jéršflqgťsio an <.>
<br> jméno,podpis / ' ' Š': A *"
<br> XXXXX XXXXXXXXX starosta

Načteno

edesky.cz/d/5785198

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz