« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Zahájení zjišťovacího řízení - posuzování vlivů na život.prostředí (KÚ KVK , zn. KK/5600/ZZ/22-2)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zahájení zjišťovacího řízení - posuzování vlivů na život.prostředí (KÚ KVK , zn. KK/5600/ZZ/22-2)
/' Wa
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE chaszonwWDFwosnaaúAzawánasnd
<br> Dle r'ozděíovníku
<br> Váš dopis značku ! ze dna Naše značím \fyřizuie ] línlm < [(Ží'ím _v Vary; KlUŠGUOíZZ“ 3.1 Mgr.Benešová.[ 371 ;.ll.lOlu
<br> Posuzování vlivů na životní prostředí podle Zákona č.100/2001 Sb.— zahá'ení ! išťovacího řízení
<br> ke konce cí
<br> Jako.příslušný úřad Vám Zasíláme informaci O oznámení podle přílohy-' č.77k 2513an č.<.> lUDJ'ÍOOl Silu.: o posuzování vlivů na ZívoLní prostředí a o LIÍEIČHČ některých souvísqících zakonu (zakon u posuzovaní vlivů na Životní prostředí).ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"L koncepce „(Regíonalní Surovinová politika Karlovarského kraje“ podle „* [) odst.7 zákona & sděluíeme Vam,ze tato
<br> ] c koncepce bude podrobena Zíišťov; címn řízení podle Š- lOd zákona <.>
<br> Podle š lÚc odst.3 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k omámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do Zl) dnů ode dne zveřejnění ínformnce o oznámení koncepce na úřední (lasce Karlovarského kraje (ij.do 23.11.2022).[< vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží
<br> Současné žádáme: aby případné vvíííd'eí'íí obsahovalo i doporučení.na kícré aspclny ZPFECÚVŠVHHČ aposuzované koncepce.složí—.v Životního prostředí (1 _iqjích parametry.\lívy l'lL-lŽlVOÍHl prostředí dveří-změ zdraví by se mělo vyhodnocení ? 'nénn zaměřit a zda příclíázq v úvahu ';n'íanty (alíeí'nauvy) dosažení cílů koncepce,lišící se svými vlny na životní prostředí,které by měly být předmětem vyhodnocení zí [JOSOUýCllí <.>
<br> Do oznámení koncepce VČE—mé přílohoxé částí je možné nahlížet na webových SÍl'ĚlHlí'lCll informačního systému SEA: https,<.> n'pnnal.ccníaczfeíagoa'víew/sealOOJíp,pod kódem koncepce KVKOlSK <.>
<br> Ing.Regina Marlincuví vedoucí odboru živnlního prostředí & zcmčdčlslví
<br> Sídla: Zm: 3 __2 „ -p f(\V'vÚ-Vk!—l\'£ílllí1'_ll'5li\,r cz,P—I <.>
<br> rcl.: +420
<br> št“
<br> strana í
<br> „„ _.lífg,f/ jagg
<br> Infra fw“
<br> JZQW„ÁW' x?„a zazzf
<br> R...

Načteno

edesky.cz/d/5785115


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz