« Najít podobné dokumenty

Obec Těšetice - Obec Těšetice - Usnesení ZOT N2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těšetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZOT N2-2022 GDPR.pdf [0,28 MB]
Obec T ě š e t i c e
Těšetice č.p.75,PSČ 783 46
<br> IČO: 00299545
<br> Bankovní spojení:
<br> 155813049/0300
<br>
<br> Poznámky:
<br> - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných (osobních) údajů podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle
<br> příslušných ust.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník a zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,vše v platném znění <,>
<br> - do úplné verze Usnesení mohou občané v případě potřeby nahlédnout v souladu s příslušnými právními předpisy,a to na
Obecním úřadě obce Těšetice <.>
<br> U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva obce Těšetice č.N2/2022 konaného
<br> dne 22.listopadu 2022 v 18:00 hodin ve Společenské síni Obecního úřadu Těšetice
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo obce Těšetice schvaluje:
1.1.program zasedání Zastupitelstva obce Těšetice č.N2/2022 <.>
1.2.členy návrhové komise na přednesení usnesení: Ing.XXXXX XXXXXXXX a XXXXXX XXXXXX <.>
X.X.souhlas s novým uspořádáním pozemků řešených v rámci akce "Komplexní pozemková úprava v
<br> katastrálním území Slatinice na Hané" dle přípisu společnosti Geocentrum spol.s r.o <.>,IČO:
<br> 47974460,ze dne 17.srpna 2022 <.>
<br> 1.4.Dodatek č.5 k Programu rozvoje obce Těšetice – prodloužení platnosti Programu do 31.12 <.>
2023 <.>
<br> 1.5.měsíční odměny stanovené v souladu se zákonem o obcích a příslušným prováděcím předpisem
pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Těšetice a současně odměny stanovené v souladu se
<br> zákonem o obcích a příslušným prováděcím předpisem ve prospěch ostatních zástupců obce
<br> Těšetice (člen komise či výboru obce Těšetice,zástupci obce Těšetice ve Vodovodu Pomoraví <,>
<br> Svazku obcí Těšetice a Ústín),tj.zástupců obce Těšetice,kteří současně nejsou členy
<br> Zastupitelstva obce Těšetice,- odměny se schvalují ve výši dle PŘÍLOHY č.2,a to vše s
<br> účinností od 1.12.2022,přičemž pro případ změny v osobě člena Zastupitelstva obce Těšeti...

Načteno

edesky.cz/d/5784937

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těšetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz