« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Pravidla rozpočtového provizoria

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pravidla rozpočtového provizoria
MĚSTSKÁ ČAST PRAHA _ SLIVENEC
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - SLIVENEC K Lochkovu 6/2,154 00,Praha 5 — Slivenec
<br> Zastupitelstvo městské části Praha-Slivenec schválilo dne 21.11.2022 usnesením číslo 23/2/2022 dle 5 13 odst.3 písm.b) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,tato
<br> PRAVIDLA ROZPOCTOVEHO PROVIZORIA Předmět úpravy ( ]) Městská část může přistoupit ke schvalování svého rozpočtu až po schválení rozpočtu hlavního města Prahy.Nebude- li rozpočet městské části schválen před 1.lednem rozpočtového roku,řídí se hospodaření městské části v době do schválení jejího rozpočtu těmito pravidly rozpočtového provizoria.(2) Základním dokumentem,z něhož stanovení jednotlivých částek rozpočtového provizoria vychází,je vždy poslední upravený rozpočet schválený Zastupitelstvem městské části v předchozím roce (dále jen „schválený rozpočet“).(3) Rozpočtový rokje shodný s rokem kalendářním <.>
<br> Plynulost finančního hospodaření
<br> Do schválení rozpočtu se hospodaření obce řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku,navíc lze v rámci rozpočtového provizoria:
<br> (1) Městská část v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků <.>
<br> (2) Městská část může hradit závazky ze smluv a objednávek uzavřených do 31.12.předchozího roku.Výdaje na investice budou čerpány pouze ty,ke kterým se městská část smluvně zavázala v předchozím roce,a byly zapracovány v posledním schváleném rozpočtu <.>
<br> Ostatní výdaje na investice budou čerpány vždy až po jejichjmenovitém schválení,včetně uvedení částky,Zastupitelstvem městské části <.>
<br> (3) Městská část může realizovat výdaje nutné k odvrácení (zmírnění) škod na majetku či zdraví; výdaje na základě pravomocného rozhodnutí; výdaje,u kterých by prodlení způsobilo škodu (např.platba daní,pokut,penále apod.)
<br> (4) Městská část může zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (Spolu)íina...

Načteno

edesky.cz/d/5784831

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
04. 02. 2023
04. 02. 2023
04. 02. 2023
04. 02. 2023
03. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz