« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Novosedly - Návrh seskupeného rozpočtu na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu včetně plnění předch.roku na rok 2023.pdf (64.77 kB)
Obec Dolní Novosedly,IČO 00512036 KEO4 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Příjmy
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023Nst Zd Uz
<br> XXXX 1XXX DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 784 481,003 512 181,00 4 638 721,00 4 481 478,04XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 2XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 152 019,00155 019,00 155 019,00 120 817,50XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 3XXX KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,0050 000,00 50 000,00 30 400,00XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 4XXX PŘIJATÉ TRANSFERY 70 500,0070 800,00 131 374,10 1 270 774,10XXXXXXXXX X XXXX
<br> Příjmy CELKEM: 3 788 000,00 4 975 114,10 5 903 469,64 4 007 000,00
<br> 1/3
<br>
<br> Obec Dolní Novosedly,IČO 00512036 KEO4 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Výdaje
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023Nst Zd Uz
<br> XXXX 5XXX BĚŽNÉ VÝDAJE 3 617 000,003 398 000,00 4 791 576,42 4 707 403,40XXXXXXXXX X XXXX
XXXX 6XXX KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 390 000,00390 000,00 390 000,00 120 000,00XXXXXXXXX X XXXX
<br> Výdaje CELKEM: 3 788 000,00 5 181 576,42 4 827 403,40 4 007 000,00
<br> 2/3
<br>
<br> Obec Dolní Novosedly,IČO 00512036 KEO4 1.10.5 UR023
<br> Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok
<br> Financování
<br> XXX XXX NázevorgX
<br> Schválený
rozpočet
XXXX
<br> Upravený
rozpočet
2022
<br> Skutečnost
2022
<br> Návrh
rozpočtu
2023Nst Zd Uz
<br> 8XXX FINANCOVÁNÍ 0,000,00 206 462,32 -1 076 066,24XXXXXXXXX X XXXX
<br> Financování CELKEM: 0,00 206 462,32 -1 076 066,24 0,00
<br> *) Položka,která není ve schváleném rozpočtu <.>
<br> Počet záznamů: 7
<br> 3/3
Návrh rozpočtu seskupeného na rok 2023.pdf (52.89 kB)
Obec Dolní Novosedly,IČO 00512036 KEO4 1.10.5 UR020
<br> Návrh rozpočtu - závazné ukazatele,rok 2023
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,Org2 vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX XXXX DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 784 481,00
<br> XXXX 2XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 152 019,00
<br> XXXX 4XXX PŘIJATÉ TRANSFERY 70 500,00
<br> PŘÍJMY celkem: 4 007 000,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoorgX orgXUzZdrNst
<br> XXXX XXXX BĚŽNÉ VÝDAJE 3 617 000,00
<br> XXXX 6XXX KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 390 000,00
<br> VÝDAJE celkem: 4 007 000,00
<br> Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
<br> Financování
<br> 4 007 000,00
4 007 000,00
<br> 0,00
<br> Schváleno usnesením číslo:
Dne:
<br> Počet záznamů: 5
<br> 1/1

Načteno

edesky.cz/d/5784429

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz